Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 06 juni 2018

Vierde Energy Challenge gestart!


Voor de vierde keer organiseren het Staring College en LochemEnergie de “Energy Challenge”.

Wij dagen leerlingen uit om te onderzoeken hoe we met zijn allen kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Bij elke challenge richten we ons we op een bepaald onderwerp. Dit jaar is dat de landbouw in het kader van duurzaamheid.

Door: Esther Kool

De landbouw heeft een grote impact op ons milieu. Lochem is een agrarische gemeente met veel veehouders en akkerbouwbedrijven en een aantal toeleverings- en verwerkingsbedrijven. Deze bedrijven en organisaties zijn onderdeel van een sector die een grote bijdrage levert aan klimaatverandering; deels door haar energieverbruik, en een heel belangrijk ander punt: de uitstoot van methaan en andere broeikasgassen. Daarnaast draagt ze bij aan de verzuring van de grond en aan overbemesting. De landbouw is ook een belangrijke economische motor en de sector innoveert met onder andere precisielandbouw en het verbeteren van bodemkwaliteit.

Kennismaking
Door middel van interviews met belanghebbenden uit de landbouwsector, willen wij de leerlingen kennis laten maken met deze ontwikkelingen, zodat het een concreter beeld gaat vormen voor hen. Wellicht worden leerlingen op het idee gebracht om oplossingen op het gebied van duurzaamheid te zoeken.

Waarom is duurzaamheid belangrijk?
Maar wat is duurzaamheid en hoe belangrijk is het? Ten eerste is het een erg breed begrip. Als we inzoomen op het gebied van klimaat, dan rolt daar uit dat het te maken heeft met verantwoord leven, milieu en toekomstgericht zijn. Vooral het toekomstgericht zijn is een erg belangrijk aspect. Ten tweede kunnen met zijn allen niet meer om het begrip duurzaamheid heen. Als we nu rekening gaan houden met toekomstige generaties, zouden die daar veel profijt van kunnen hebben. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van energiebronnen die niet uitputtend zijn. Daarnaast is het streven een balans te vinden tussen mensen, winst en de aarde. Als het ene element het andere uitput, heeft dit op de langere termijn nadelige gevolgen.

Leerlingen onderzoeken
De leerlingen van het Staring College gaan daarom op onderzoek uit. Om te ontdekken hoe landbouwbedrijven en organisaties in onze omgeving bezig zijn met duurzaamheid en wat zij kunnen doen om hun bijdrage te vergroten aan een duurzamer Lochem. We houden u de komende 5 weken hiervan op de hoogte!