Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 30 mei 2018

Maaien van gemeentelijke grasvelden


Deze maand is het maaien in onze gemeente weer begonnen.

Onder meer gemeentelijke grasvelden, trapvelden, wadi’s en grotere velden van de gemeentelijke begraafplaatsen worden gemaaid. Circulus-Berkel BuitenRuimte coördineert het werk en groenaannemer Sight Landscaping voert het uit.

Soms is gras door groeizaam weer aan de hoge kant. Dan maait de aannemer daar eerst met een ‘maai-zuigcombinatie’. Deze machine voert het gemaaide gras meteen af. Voor de andere velden zet de aannemer gewone maaimachines in. Als grasvelden in uw buurt nog niet gemaaid zijn, dan kunt u de maaimachines binnenkort verwachten.

Grasvelden 'op beeld’ gemaaid
De grasvelden worden gemaaid als het gras gemiddeld hoger is dan 7 centimeter. Dit noemen we de beeldkwaliteit, dus hoe het grasveld eruitziet. Voor de Lochemse grasvelden is met de gemeente beeldkwaliteit B afgesproken. Dat is een basiskwaliteit die in de meeste gemeenten gebruikelijk is. Het veld mag daarbij gemiddeld ongeveer 7 cm hoog zijn voordat maaien nodig is. Met deze afspraken voorkomen we dat gras bij onverwacht groeizaam weer te lang wordt en maaien we alleen als het nodig is. Het kan dus zijn dat de maaimachine een veld overslaat.

Bermen
Circulus-Berkel BuitenRuimte maait het gras rondom obstakels en bomen 3 keer per jaar. In juni begint Circulus-Berkel met het maaien van de bermen. Vanwege de verkeersveiligheid zijn kruispunten en zichthoeken eerst aan de beurt. Daarna volgt het maaien van hoog gras en kruiden in woonwijken en op bedrijventerreinen. Bij het maaien van de bermen in het buitengebied houden we rekening met bijzondere bermplanten. Die maaien we pas als ze zijn uitgebloeid en de zaden zijn verspreid. Zo worden onze bermen elk jaar mooier. Er staan ook soorten in onze bermen die we liever kwijt willen, zoals de Japanse duizendknoop en berenklauw. Die maaien we apart en het afval gaat naar een speciaal bedrijf. Meer informatie over maaien in de gemeente Lochem vindt u op www.circulus-berkel.nl/lochem.