Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 28 mei 2018

Denkt u mee over mogelijkheden en locaties nieuwe school Vorden?


Voortgezet Onderwijs scholen ’t Beeckland in Vorden en Het Stedelijk uit Zutphen willen naar één toekomstbestendige school voor VMBO/Voortgezet Onderwijs met locaties in Vorden en Zutphen.

Voor de locatie ‘t Beeckland is mogelijk nieuwe huisvesting nodig. De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en de locatie. De scholen zijn nu aan de slag met een onderwijsconcept.

Vanuit dit concept, dat rond de zomer klaar moet zijn, komt vervolgens de vraag naar de huisvesting van het 

onderwijs en mogelijke combinaties met andere maatschappelijke voorzieningen die te maken zijn. Zoals bijvoorbeeld een sporthal, omdat de huidige hal verouderd is, en sportveld(en).

Klankbordgroep
Hiervoor gaan we in het najaar een scenario onderzoek doen waarin we kijken of de school eventueel gecombineerd kan worden met een (ver)nieuwde sporthal en sportveld(en). Dit willen we samen doen met de scholen en betrokken partijen in de Vordense samenleving, zoals Vordens Belang, 4xV en ondernemers. Maar ook met een klankbordgroep van inwoners. Op 17 mei 2018 was een bijeenkomst in school ’t Beeckland in Vorden over de plannen voor een nieuwe school en mogelijkheden die dit biedt en hier werd al een oproep gedaan voor de klankbordgroep. Deelnemers in de groep gaan meedenken over voor- en nadelen van scenario’s en locaties. De bedoeling is dat de klankbord bestaat uit een representatieve groep van ca. 10 inwoners.