Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 25 mei 2018

Collegevergadering


B&W vergadering 22 mei 2018 09:30 uur, Gemeentehuis

 


De besluitenlijst (concept) van de B&W-vergadering.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:
 
  • S.W. van 't Erve (burgemeester)
  • B.J. Groot Wesseldijk (wethoude r)
  • E.J. de Haan (wethouder)
  • H. van Zeijts (wethouder)
  • R. Starke (secretaris)
  • B. Verboom (bestuursadviseur)

Afwezig: -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 14-05-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)De concept B&W-besluitenlijsten van 14-05-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2018-108381 Last onder dwangsom
Publiekscontacten (S.W. van 't Erve)Last onder dwangsom, inzake permanente bewoning recreatiewoning

2018-113634 * Vastgesteld bestemmingsplan Zwiepse Horstweg 5 Barchem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)Het bestemmingsplan Zwiepse Horstweg 5 Barchem digitaal ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0262.buZwiepseHweg5Ba-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam _NL.IMRO.0262.buZwiepseHweg5Ba-BP41

2018-113759 * Jaarrekening 2017
Financiën (B.J. Groot Wesseldijk)1. De gemeentelijke jaarstukken 2017 vaststellen.2. Het voordelig saldo van € 5.643.000 toevoegen aan de algemene reserve.3. Het beschikbaar stellen van exploitatiebudgetten, die overgeheveld worden naar 2018, voor een bedrag van €1.660.250.4. Het afsluiten van kredieten waarvan de activiteiten zijn afgerond.

2018-114000 Last onder dwangsom
Publiekscontacten (S.W. van 't Erve)handhaving tegen permanente bewoning recreatiewoning

2018-114478 * Kaderbrief 2019
Financiën (B.J. Groot Wesseldijk)1. Instemmen met de verwerking van de financiële gevolgen Maartcirculaire.2. Instemmen met de verwerking van de financiële mutaties.3. Instemmen met de integrale afweging nieuw beleid 2019 b ij de Begroting 2019.4. Instemmen met de gewijzigde programma-indeling voor de Begroting 2019.5. Instemmen met de begrotingsrichtlijnen 2019.

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 29-05-2018

de secretaris,                                  de burgemeester,