Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 16 mei 2018

Terugblik van 2 Lochemse wethouders


“Lochemse inwoners zijn enthousiast en betrokken”. Woensdag 16 mei nemen de wethouders Trix van der Linden (D66) en Ingrid de Pagter (CDA) officieel afscheid.


foto Arjan Gotink

Beide wethouders kijken in een duo-interview met veel plezier terug op hun ambtsperiode, waarin zij zich met veel energie inzetten voor onze gemeente.

Wat zal jullie het meeste bijblijven?
Trix van der Linden noemt direct de enorme inzet van verenigingen, organisaties en bewoners in onze 

gemeente om prettig met elkaar samen te leven. “Mensen zijn trots op hun woonomgeving en komen met oplossingen die de leefomgeving prettiger maken. Mooi om dit te ervaren en te kunnen ondersteunen waar nodig en mogelijk.” Ingrid de Pagter heeft dit ook mogen ervaren en vult aan: “Ik heb ondervonden dat je er als bestuurder in een gemeente echt kunt zijn voor inwoners en ondernemers. Ondanks de relatief korte tijd dat ik wethouder mocht zijn, wisten mensen me te vinden met hun vragen, zorgen en ideeën. Het was fijn samenwerken met dit college en met de medewerkers, die ik erg toegewijd vind.”

Waar zijn jullie trots op?
Ingrid de Pagter: “Delta is een belangrijke werkvoorziening. Ik ben er trots op dat na intensief overleg met buurgemeenten is voorkomen dat Delta zou stoppen. Ook ben ik blij dat de raad afgelopen maandag akkoord ging met het invoeren van reclamebelasting voor de binnenstad van Lochem. Hierdoor ontstaat een fonds waarmee de binnenstad op de kaart gezet kan worden. Dat was een al langgekoesterde wens en is mede de verdienste van de ondernemers die het draagvlak hiervoor wisten te organiseren. Met veel plezier heb ik werkmarkten in Lochem geïntroduceerd voor cliënten van UWV en Het Plein. Ook ben ik er trots op dat de provincie heeft ingestemd met de ontwikkeling van bedrijventerrein Diekink (ten noorden van Lochem) en met het feit dat nu bijna alle bedrijventerreinen zijn verkocht.”

Trix van der Linden stond onder meer voor de opgave om de nieuwe zorgtaken voor inwoners vorm te geven. “Ik ben er trots op dat inwoners vanaf januari 2019 terecht kunnen bij ‘t Baken. Eén loket waar mensen met al hun vragen over zorg, jeugd en inkomen terechtkunnen. Samen met de culturele partners en organisaties is een mooie visie op cultuur gemaakt; de culturele sector bloeit, waaronder Schouwburg Lochem. Er komt een eerste grootschalig zonnepark op de Armhoede en we hebben goede stappen gezet om maatschappelijke gebouwen duurzaam te maken. Denk aan het energieneutrale en aardgasvrije nieuwe schoolgebouw De Garve en aan het duurzame gebouw van de St. Josephschool. Ook het landelijk predicaat ‘Dementievriendelijk Lochem’ maakt mij bijzonder trots.”

Wat hadden jullie liever anders gezien?
“Ik had graag meer tijd gehad voor gesprekken met inwoners,” vindt Ingrid de Pagter. “Door de onderwerpen die veel aandacht vroegen, kwam ik daar minder aan toe. Ook konden we in de regio daardoor soms minder goed ons gezicht laten zien. Liever had ik werkzaamheden afgemaakt dan overgedragen. In die zin blijf ik ondernemer.” Trix van der Linden: “Ik vind het jammer dat we – met de Wmo-adviesraad aan boord – niet sneller tot een brede adviesgroep konden komen waarin inwoners kunnen meedenken over zorg, ondersteuning en participatie. Zo’n proces om inwoners te betrekken vraagt zorg en tijd.”

Wat zijn jullie toekomstplannen?
Ingrid de Pagter wil graag binnen het openbaar bestuur blijven werken, met een grote voorkeur voor de lokale politiek. “Dan sta je veel dichter bij de mensen dan vanuit Den Haag bijvoorbeeld. We mogen ons als overheid best vaker kritisch afvragen hoe besluiten uitpakken voor individuele bewoners en daar zorgvuldig mee omgaan”. Trix van der Linden gaat eerst op een rijtje zetten hoe zij de opgedane kennis en ervaring van de afgelopen 4 jaar kan inzetten voor de samenleving. "Of dit bij de overheid is of bij een maatschappelijke organisatie, alles is mogelijk."”

Over de wethouders

Trix van der Linden (57) begon op 8 mei 2014 als wethouder in Lochem. Zorg, Jeugd, Klimaat & Energie en Cultuur waren onderdeel van haar portefeuille. Daarnaast was zij kernwethouder van Barchem, Epse, Gorssel en Zwiep.

Ingrid de Pagter (57) startte 10 april 2017 als wethouder nadat Jan Kottelenberg burgemeester werd in Neder-Betuwe. Zij had Participatie, Verkeer & Vervoer, Economische Zaken en Recreatie & Toerisme in haar portefeuille. In Eefde, Harfsen en Lochem was zij kernwethouder.

De afscheidsreceptie voor Trix van der Linden en Ingrid de Pagter is op woensdag 16 mei van 15.30-17.30 uur in het gemeentehuis in Lochem. U bent van harte welkom.