Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 09 mei 2018

Pilot Toekomstgerichte erven van start in Hof van Twente


In gemeente Hof van Twente trekken de gemeente en provincie Overijssel samen op met de pilot ’Toekomstgerichte Erven’.

 


Dit proefproject wordt uitgevoerd in de buurtschappen Elsenerbroek en Herike-Elsen. Het doel van de pilot is om te onderzoeken hoe de inwoners in dit buitengebied zo praktisch mogelijk geïnformeerd, begeleid en ondersteund kunnen worden om hun erf voor te bereiden op de toekomst. In april is hierover een drukbezochte informatieavond georganiseerd waar erfeigenaren uit het pilotgebied in gesprek zijn gegaan met deskundigen op het gebied van erfinrichting, asbest, bedrijfsvoering, financiële problematiek of sociale problematiek.

Vitaal buitengebied
Erfeigenaren hebben te maken met veel ontwikkelingen, zoals glasvezel en mogelijkheden om nieuwe energie op te wekken, maar ook het verbod op asbestdaken vanaf 2024 of de toekomst van het boerenbedrijf (zie ook de infographic hieronder). Met het pilotproject Toekomstgericht Erven willen de gemeente en de provincie de erfeigenaren een helpende hand bieden om te kijken naar wat er allemaal mogelijk is om het erf vitaal te houden. Tegelijk is het een pilotproject waar de provincie en de gemeente van willen leren, zodat erfeigenaren nog beter ondersteund kunnen worden.

“Deze pilot is heel bijzonder” zegt wethouder Wim Meulenkamp. “Provincie en gemeente bieden de erfeigenaren echt de helpende hand als het gaat om de toekomstige ontwikkeling van hun erf. We proberen een brede groep erfeigenaren uit de twee buurtschappen te betrekken bij het samen maken van een erfplan op maat. Uiteindelijk doel is dat de volgende generatie ook nog kan genieten van een vitaal buitengebied.”

De erfeigenaren in de buurtschappen zijn allemaal benaderd. Dit heeft tot op heden 70 reacties opgeleverd van erfbezitters die in gesprek willen om te inventariseren waar hun knelpunten en behoeftes liggen. Tijdens de informatieavond op 10 april is toegelicht wat de pilot inhoudt en hebben enkele erfeigenaren toegelicht welke problemen en kansen zij ervaren en wat zij daar aan hebben gedaan.

Toolkit
De gemeente Hof van Twente heeft voor alle mogelijke thema’s die op een erf kunnen spelen, een overzichtelijke ‘toolkit’ ontwikkeld. Dit is een overzicht met alle instrumenten, regelingen en subsidiemogelijkheden waar erfeigenaren gebruik van kunnen maken om hun erfplan uit te voeren. Dat hoeft de erfeigenaar niet alleen te doen. Elke deelnemer krijgt een erfcoördinator die samenwerkt met een scala aan deskundigen en experts. Zij zijn bekend met wet- en regelgeving, met subsidies waar erfeigenaren gebruik van kunnen maken, met de diverse vraagstukken. Met als eindresultaat een plan voor het (toekomstgerichte) erf. Vitale erven, en daarmee een vitaal buitengebied, zijn belangrijk, niet alleen voor de gemeente en de provincie, ook voor de inwoners.

Wanneer de pilot een succes wordt, dan komen ook andere gebieden in Hof van Twente aan de beurt.