Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 02 mei 2018

Gemeente bereidt bestemmingsplan Diekink voor


De gemeente Lochem bereidt een bestemmingsplan voor om bedrijventerrein Diekink te ontwikkelen.

Lange tijd was onzeker of Lochem met deze uitbreiding zou mogen voorzien in de toenemende vraag naar bedrijfsruimte. Een onderbouwing met diverse rapporten en intensief overleg in de Cleantech Regio en met de provincies, leidde tot overeenstemming.

Hectares per gemeente
Diekink is opgenomen in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) voor de Cleantech Regio, waar gemeente Lochem onderdeel van is. In het RPW is vastgelegd hoeveel hectare bedrijfsterrein beschikbaar is per gemeente tot 2025. Het programma kwam tot stand door afstemming tussen gemeenten en provincies, zodat vraag en aanbod goed aansluiten en er niet wordt gebouwd voor leegstand.

Behoud van werkgelegenheid
Wethouder Economie Ingrid de Pagter: “Ik ben blij met dit resultaat voor de gemeente Lochem. Veel lokale bedrijven hebben belangstelling om uit te breiden of om zich hier te vestigen. Daarbij lopen we zonder Diekink echt tegen de grenzen aan. Aalsvoort bij de entree van Lochem en De Spoel langs het Twentekanaal zijn ingevuld en ook de invulling van Stijgoord loopt gestaag. Diekink voorziet dus echt in een behoefte. Dat biedt perspectief aan bedrijven en zorgt voor behoud van werkgelegenheid.”

Diekink
Diekink is een beoogd bedrijventerrein ten noordwesten van de kern Lochem. Het bestaat uit 6,5 hectare netto bedrijventerrein met kleine tot middelgrote kavels. De verwachting is dat het bestemmingsplan in 2019 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.