Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 25 april 2018

Groene Fabriek laat Lochemse bedrijven besparen


De Groene Fabriek wil bedrijven in Lochem stimuleren tot samenwerken voor de klimaatbeheersing.

De grotere bedrijven hebben vaak eigen duurzaamheidsprogramma’s. Door slim samenwerken verwacht De Groene Fabriek dat de Co2-uitstoot nog verder omlaag kan. Afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst.

De Groene Fabriek is een groep deskundige 

bedrijven: IAA Architecten, ENGIE, Pure Energie, CCS en Circulus Berkel. In 2016 wonnen zij de Eo Wijers-prijs met dit idee. Voor de uitvoering hebben de provincie en de gemeente bijdragen beschikbaar. De gemeente heeft met De Groene Fabriek een overeenkomst opgesteld. Het doel is om in de loop van het jaar tot concrete projecten te komen.

Klimaatbestendig door samenwerking
De gemeente Lochem en de gemeenten van de Cleantechregio willen energieneutraal zijn in 2030. Bedrijven en industrie zijn onomstotelijk onderdeel van het energiesysteem en zonder hun medewerking is deze ambitie onhaalbaar. In Lochem is het aandeel zakelijk energieverbruik ruim driekwart van het totaal. Klimaatbestendig ondernemen is daarmee een enorme opgave, met name in de industrie.

Unieke aanpak
Het is noodzakelijk dat lokale overheden met bedrijven samenwerken om zo te komen tot een collectieve aanpak gericht op de langere termijn. De gemeente Lochem neemt hierin een voortrekkersrol door de Groene Fabriek te steunen.