Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 16 april 2018

Denksessie ‘Vorden groenste dorp van Nederland’


Vorden is genomineerd als ‘Groenste dorp van Nederland’.

De stichting Entente Florale heeft ons hiermee beoordeeld als kanshebber voor de titel! Vorden is een goed voorbeeld van hoe we ons in Bronckhorst samen met inwoners inzetten voor een mooie en gezonde leefomgeving, voor nu én de toekomst. Inwoners en organisaties zijn van harte welkom op 23 april 2018 om mee te denken over presentatie en uitwerking van de competitie.

Jury
De jury bezoekt Vorden op 7 juni 2018. Tijdens dit bezoek beoordeelt de jury onder meer het landschap, cultuurhistorie, ecologische kwaliteit, biodiversiteit, gezonde leefomgeving, recreatie, klimaatadaptatie en duurzaamheid. We ontvangen een juryrapport met praktische tips, aanbevelingen en adviezen waar we mee aan de slag kunnen om Vorden nóg groener en duurzamer te maken. Maar dit kunnen we natuurlijk niet alleen.

Samen met inwoners en organisaties
Wij willen graag samen met inwoners en organisaties Vorden presenteren aan de stichting om te laten zien hoe trots we zijn op ons dorp! Uw ideeën en ondersteuning zijn dan ook van harte welkom.

23 april informatieavond
Op 23 april organiseren wij een avond om u te informeren en ideeën uit te wisselen over de uitwerking van de competitie. Graag zien wij u om 19.30 uur in het Kulturhus in Vorden. Iedereen is welkom!