Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: dinsdag 03 april 2018

Chicanes om veiligheid Wildenborchseweg Vorden te verbeteren


Vorig jaar hebben we op de Wildenborchseweg in Vorden een aantal tijdelijke chicanes in de weg aangebracht.
Dit gebeurde op verzoek van en in overleg met enkele aanwonenden. Doel was de verkeersveiligheid op de weg te verbeteren en het doorgaande (vracht)verkeer te ontmoedigen om de weg te gebruiken. Na een evaluatie bleek dat de chicanes hieraan bijdragen. Daarom is de bedoeling over te gaan tot het plaatsen van permanente chicanes met een fietsstrook.
Hierover heeft ook overleg plaatsgevonden met de gemeente Lochem. Zij hebben aangegeven ook enkele chicanes te willen plaatsen op het gedeelte van de weg dat in die gemeente loopt. Binnenkort willen we starten met de aanbesteding voor het plaatsen van definitieve chicanes. Hieraan voorafgaand organiseren we een bijeenkomst om de plannen met buurtbewoners bespreken. Naar verwachting is dat in april. Hierover volgt binnenkort meer informatie.