Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: donderdag 29 maart 2018

Collegevergadering


B&W vergadering 27 maart 2018 09:30 uur, Gemeentehuis

 


Concept besluitenlijst van de B&W vergadering van 27 maart 2018

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethoude r)
 • I. de Pagter (wethouder)
 • B.M.Y. van der Linden (w ethouder)
 • R. Starke (secretaris)
 • B. Verboom (bestuurs adviseur)

Afwezig: -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 20-03-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 20-03-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2018-108839 verplaatsen milieuparkje Harfsen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. de locatie Lochemseweg 161c overeenkomstig de artikelen 5 en 7 van de Afvalstoffenverordening aan te wijzen als locatie voor het milieuparkje in Harfsen
 2. Voor het plaatsen van het milieuparkje o p particulierterrein voor rekening van de gemeente een opstalrecht te vestigen

2018-108956 Voorgenomen besluit organisatiewijziging
Directie (S.W. van 't Erve)

 
 1. Een voorgenomen besluit t.a.v. de organisatiewijziging van drie naar twee bedrijfsvoeringsafdelingen
 2. De OR verzoeken advies uit te brengen op het voorgenomen besluit

2018-109313 Principeverzoek Holmershuizen 9/9A Laren
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Conform een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lochem 2010’ medewerking verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming, waarbij de camping blijft behouden.

2018-109398 Ontwerp bestemmingsplan Binnenweg 32 Almen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. Ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Binnenweg 32 Almen.
 2. Het ontwerp bestemmingsplan Binnenweg 32 Almen ter inzage leggen.

2018-109443 Principeverzoek bestemmingswijziging Esveldsdijk 12 Harfsen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk) 
Conform een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Lochem 2010’ medewerking verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming in een woonbestemming.

2018-109476 Functieverandering Enteldijk 3 Barchem
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
In principe medewerking verlenen aan een functieverandering naar wonen van het perceel Enteldijk 3 te Barchem waarbij één vrijstaande woning wordt gerealiseerd, de aanwezige boerderij wordt gesplitst en de aanwezige tweede bedrijfswoning wordt herbouwd, middels een partiële herziening van het geldende bestemmingsplan.

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 27-03-2018

de secretaris,                                          de burgemeester,