Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 26 maart 2018

Primeur voor Bronckhorst: Gemeente voert kluswoninglening in


Dinsdag 20 maart 2018 besloten b en w een zogenaamde kluswoninglening in te willen voeren.

De bijbehorende verordening wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd op 26 april. Hiermee zijn we de eerste gemeente in Nederland die deze lening aanbiedt. De lening is bedoeld om het opknappen van een bestaande woning te kunnen bekostigen. De lening bedraagt max. € 25.000,-.

Huizen met potentie
Wethouder Arno Spekschoor van wonen: “Het huidige aanbod van woningen komt vaak niet overeen met de kwalitatieve vraag. Tijdens de ‘Boer-op’ bijeenkomsten vorig jaar in de zomer en tijdens de gesprekken met jongeren over huisvesting begin dit jaar, hoorde ik regelmatig dat inwoners in Bronckhorst huizen met potentie te koop zien staan, maar net niet voldoende geld hebben om de woning naar wens op te knappen. Mensen kunnen de verbouwing niet betalen omdat de financieringsvoorwaarden voor de aankoop van een woning zijn aangescherpt. Daardoor blijven ze zoeken naar 

een ander huis. Mij werd gevraagd of de gemeente hierin iets kon betekenen. Deze Kluswoninglening kan net dat extra budget betekenen om een huis te kunnen kopen én te verbouwen.”

Impuls woningmarkt
Met de Kluswoninglening wil de gemeente een extra impuls geven aan de woningmarkt. Als de kwaliteit van de woningen in Bronckhorst verbetert, stroomt de woningmarkt beter door en blijven we een aantrekkelijke gemeente om te wonen. De lening is een stimuleringsregeling in de vorm van een consumptief krediet en loopt via SVn. De Svn voert in alle gevallen een krediettoets uit. Binnenkort volgt meer informatie over hoe de lening aan te vragen is. 

Naast deze Kluswoningregeling kent de gemeente ook de Starterslening, Blijverslening en Duurzaamheidslening: leningen die aanschaf of toekomstbestendige aanpassingen in de woning helpen mogelijk te maken.