Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 23 maart 2018

Definitieve uitslag verkiezingen gemeenteraad


In een openbare zitting heeft het centraal stembureau vrijdag 23 maart de uitkomst van de stemming vastgesteld voor de verkiezingen van de gemeenteraad 2018.

Het proces-verbaal  ligt ter inzage in het gemeentehuis.

Uitslag referendum
Op donderdag 29 maart om 11:00 uur stelt de Kiesraad de officiële uitslag van het referendum op de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

(Wiv) vast in een openbare zitting. Ook dit proces verbaal ligt ter inzage op het gemeentehuis.

De uitslagen
In de gemeente Lochem gingen woensdag 21 maart 17.553 kiezers naar de stembus voor de gemeenteraad. Gemeentebelangen is met 6 zetels de grootste partij in de gemeente Lochem. GroenLinks behaalde 1 zetel winst. Meedenken met Lochem komt met 1 zetel voor het eerst in de gemeenteraad.

Het opkomstpercentage voor de raadsverkiezingen is 64.47%; 0.32% lager dan bij de raadsverkiezingen in 2014.

Partij Aantal stemmen verkiezingen gemeenteraad 2018 Aantal stemmen verkiezingen gemeenteraad 2014 Aantal zetels 2018 Aantal zetels 2014


Gemeentebelangen


4316


3568


6


5

VVD

3045

2705 4 4
GroenLinks

2872

1860

4 3
CDA

2452

3021

3 4

PvdA

1929

2248 3 3

D66

1838 3092 2 4
Meedenken met Lochem 998

647

1 0

Ongeldig of blanco

103

82
   

Wie komen er in de Lochemse gemeenteraad?
De volgende 23 kandidaten vormen –als zij allen het ambt aanvaarden- na hun installatie op 29 maart de nieuwe gemeenteraad. Nieuw zijn 8 raadsleden: Tonnie Verwoerd uit Harfsen (met voorkeurrstemmen/ Gemeentebelangen), Hermien Wiselius-Kottelenberg uit Lochem (CDA), Karin ter Maat-Veltkamp uit Harfsen (VVD), Ria Leliveld uit Eefde (VVD), Martine Willems-Beijers uit Lochem (PvdA), Henk van Zeijts uit Eefde (GroenLinks) Linda Sanders uit Gorssel (met voorkeursstemmen GroenLinks) en Lex de Goede uit Eefde (Meedenken Met Lochem).

Fractie Gekozen kandidaten

Gemeentebelangen

1 Marja Eggink-Meuleman
2 Bert Groot Wesseldijk
3 Arjen Dieperink
4 Tonnie Verwoerd
5 Annie Visschers-Markerink
6 Roel Blaauw

VVD

1 Erik Haverkort
2 Eric Jan de Haan
3 Karin ter Maat-Veltkamp
4 Ria Leliveld

D66

1 Hamp Harmsen
2 Marleen van der Meulen-Kwakernaak

PvdA

1 Jos Israel
2 Martine Willems-Beijers
3 Ruben Otemann

CDA

1 Pieter Bas ter Maat
2 Coby Wiltink-Roeterdink
3 Hermien Wiselius-Kottelenberg

GroenLinks

1 Henk van Zeijts
2 Jolande van Borrendam
3 Willem Beekman
4 Linda Sanders

Meedenken met Lochem 1 Lex de Goede


Raadgevend Referendum
In de gemeente Lochem stemde 56,05% voor en 43,95% tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Het raadgevend referendum trok met een opkomst van 61,1 % iets minder kiezers dan de gemeenteraadsverkiezingen.

Officiële verkiezingsuitslag
De bovenstaande informatie is nog steeds voorlopig. Vrijdag 23 maart om 10:00 uur stelt het gemeentelijk stembureau de officiële uitslag vast tijdens een openbare zitting. Dit is in het gemeentehuis aan de Hanzeweg 8 in Lochem. Het proces-verbaal wordt na vaststelling gepubliceerd op www.lochem.nl