Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: donderdag 08 maart 2018

Stichting Hofvogels op zoek naar de steenuil


Het voorjaar kondigt zich in rap tempo aan en de baltsperiode van vogelsoorten, waaronder de steenuil, breekt aan.

Een periode waarin koppeltjes elkaar opzoeken en gaan broeden. Een perfecte tijd ook om nieuwe territoria van Steenuilen te inventariseren. De inventarisaties vinden onder andere plaats in Elsenerbroek, Deldenerbroek/ Esbrook, in Wiene rondom de Openbare Basisschool en in het gebied gelegen aan weerszijden van de provinciale weg N346 (verbindingsweg Goor- Lochem). Net als vorig jaar gaat een groep vrijwilligers op pad die de territoriumroep van de steenuil laten horen. Steenuilmannetjes reageren op deze schelle en luide roep. 

Het inventariseren van de territoria van de steenuil wordt gedaan om te ontdekken hoeveel steenuilen er nu eigenlijk in onze gemeente aanwezig zijn en om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de biodiversiteit in de zo ontdekte territoria. De inventarisaties vinden plaats in samenwerking met SOVON (de landelijke organisatie die zich bezig houdt met monitoring en tellingen van vogelsoorten) en de Stichting Natuur & Milieu Overijssel en krijgen zodoende een professioneel en duurzaam karakter.

Werkwijze
Net als vorig jaar gaan vrijwilligers van de Stichting Hofvogels midden maart weer gedurende een aantal avonden tijdens de avondschemering op stap, om met behulp van de territoriumroep van het steenuilenmannetje zijn aanwezigheid te inventariseren. De steenuilenmannetjes reageren op deze schelle en luide roep. Iedere reactie geeft inzicht in een nieuw of bestaand territorium. Op deze wijze ontstaat er niet alleen inzicht in de hoeveelheid steenuilen in onze gemeente. De steenuil is ook een zogenaamde indicatorsoort. Zijn aanwezigheid is een indicatie dat het goed is gesteld met de biodiversiteit in zijn territorium, waarin voldoende voedsel en voldoende veilige broedgelegenheid voor hem aanwezig zijn.

Beschermingsplan
De inventarisaties vinden onder andere plaats in de buurtschappen Elsenerbroek (Koolhoopsdijk/ Breddendijk), Deldenerbroek/ Esbrook, Wiene rondom de Openbare Basisschool en een gebied gelegen aan weerszijden van de provinciale weg N346 (verbindingsweg Goor- Lochem) . De buurtschappen worden in kennis gesteld van de inventarisaties.

De inventarisaties zijn een onderdeel van het vierjarige Beschermingsplan ‘Hof voor de Steenuil’ Hierin werken de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel, de IVN’s Diepenheim en Markelo en de Stichting Hofvogels samen aan de kwaliteit van het landschap, de natuur en de biodiversiteit door te investeren in de leefomstandigheden van de steenuil.  


Steenuilen. Bron: Hofvogels.nl