Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: dinsdag 06 maart 2018

Uitleg over het stembureau voor mensen met een verstandelijke beperking


In de Kieswet is het stemgeheim opgenomen, daarin staat dat de kiezer niet mag worden geholpen door een andere persoon in het stemhokje.

Daarop is één uitzondering, een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking niet zelfstandig zijn stem kan uitbrengen mag wél worden geholpen in het stemhokje. Denk hierbij bv aan iemand die blind is of de ziekte van Parkinson heeft. Dit is altijd ter beoordeling aan de leden van het stembureau.

Kiezers met een verstandelijke beperking mogen daarentegen niet worden geholpen in het stemhokje.

De gemeente Hof van Twente wil graag aan mensen met een verstandelijke beperking uitleg geven over de procedure in het stembureau door het organiseren van een bijeenkomst.

Deze bijeenkomst  zal worden gehouden op woensdag 14 maart om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Het programma voor 14 maart is als volgt:

 
  • Opening van de bijeenkomst door burgemeester Ellen Nauta;
  • Uitleg over de gang van zaken in het stembureau
  • Vertoning van een film
  • Hierna kan er worden geoefend met het aanmelden bij het stembureau, het invullen van een stembiljet en het stembiljet in de stembus doen.

Wij hebben de bij ons bekende organisaties in onze gemeente aangeschreven om hun cliënten op de hoogte te brengen van deze bijeenkomst.

De bijenkomst is vrij toegankelijk voor iedereen die hier gebruik van wil maken.

Aanmelden is niet nodig.

U bent van harte welkom.