Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 05 maart 2018

Onderzoek naar nieuwe huisvesting Voortgezet Onderwijs in Vorden


Voortgezet Onderwijs scholen Het Stedelijk uit Zutphen en ’t Beeckland in Vorden willen gaan samenwerken. 

Belangrijkste redenen zijn de leerlingendaling en huisvestingslocaties die niet meer voldoen aan het onderwijsconcept. De scholen willen naar één school voor VMBO/Voortgezet Onderwijs met locaties in Vorden en Zutphen.

De locatie Vorden wordt bovendien instroompunt voor 

klas 1 en 2 HAVO/VWO, een nieuwe ontwikkeling. Voor de school is nieuwe huisvesting nodig. De gemeente is verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en een geschikte locatie. Verder begeleiden we het proces om tot een goede invulling voor de nieuwe school te komen, omdat nieuwbouw kansen biedt om meer verbinding met de samenleving te zoeken.

Gezamenlijk proces
Dit doen we door samen met beide scholen en betrokken partijen in de Vordense samenleving, zoals Van Vorden Voor Vorden (4xV), Vordens Belang, verschillende ondernemers en verenigingen en de sporthal, te onderzoeken welke functies het nieuwe gebouw kan bieden. Een school kan bijvoorbeeld nauw verbonden zijn met de samenleving door er ook activiteiten te organiseren op cultureel en sportief gebied. Dit stimuleert de gemeente.

Drie scenario’s
Concreet willen we de komende tijd met betrokken partijen drie scenario’s uitwerken om te komen tot een gewenst concept voor de nieuwe school. Dit kan zijn:
 
  • Onderwijshuisvesting voor ’t Beeckland en Het Stedelijk
  • Onderwijshuisvesting met een sporthal
  • Onderwijshuisvesting met een sporthal en sportvelden
Vragen die hiervoor beantwoord moeten worden, zijn:
 
  • Welke mogelijke functies willen de partijen concreet in de nieuwe school onderbrengen?
  • Wat betekent dat voor het benodigde oppervlakte en de financiën voor gebouw en terrein?

Plek
De uitkomsten bepalen uiteindelijk welke locatie eventueel geschikt is voor de nieuwe school. Vooruitlopend hierop hebben we voor een drietal locaties in de buurt van het station in Vorden al wel bepaald dat perceeleigenaren, als zij hun grond willen verkopen, deze eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Hiervoor is onlangs de Wet voorkeursrecht gemeenten opgelegd (planning is dat gemeenteraad dit in april definitief vaststelt). Zodra een mogelijke locatie bekend is, gaan we vanzelfsprekend nader in gesprek met betrokkenen, zoals eigenaren en buurtbewoners.  

Toekomstbestendig onderwijs
Wethouder Jan Engels van onderwijs: “Het proces om tot een nieuwe accommodatie voor het Voortgezet Onderwijs in Vorden te komen, is een uitstekende kans om toekomstbestendig VMBO onderwijs in Bronckhorst te behouden. We maken ons graag hard voor VMBO onderwijs om trots op te zijn, voor het leren voor beroepen van de toekomst, in samenwerking met lokale/regionale werkgevers. Het is ook mooi dat er instroomklassen voor HAVO/VWO komen in Bronckhorst. Verder biedt een nieuwe school een goede mogelijkheid om eventuele slimme verbindingen te maken met sportieve en culturele initiatieven en actualiteiten in de samenleving.“