Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: donderdag 01 maart 2018

Verzoek Lochemse Ondernemers Vereniging


Reclamebelasting om binnenstad Lochem aantrekkelijker te maken

Op verzoek van ondernemers uit de binnenstad van Lochem stelt het college de  gemeenteraad voor om per 1 mei 2018 reclamebelasting in te voeren. Met het  ondernemersfonds dat hierdoor ontstaat, kan de Lochemse Ondernemers Vereniging (LOV) activiteiten ontplooien die een bezoek aan de binnenstad aantrekkelijker maken. Dit is goed voor winkelend publiek, ondernemers én bekendheid van Lochem stad.

De LOV vraagt om het invoeren van reclamebelasting op basis van draagvlak. Uit een peiling  onder alle ondernemers uit de binnenstad blijkt dat een ruime meerderheid voorstander  is van de belasting met als doel Lochem stad aantrekkelijker en toekomstbestendig te maken. De LOV zorgt ervoor dat alle binnenstadsondenemers goed geïnformeerd worden over de reclamebelasting. Ondernemers kunnen bij de LOV terecht met eventuele vragen.

Hoe werkt het ondernemersfonds?
Als de raad besluit tot invoering, verzorgt Tribuut belastingcentrum de uitvoering. De reclamebelasting kan worden opgelegd aan 145 vestigingen in en nabij de binnenstad. Iedereen profiteert en betaalt mee. Het vaste bedrag van de belasting bedraagt € 250,- per vestiging. Voor vestigingen met een WOZ-waarde van € 200.000,- wordt het bedrag vermeerderd met € 0,70 per € 1000,- tot een maximum van € 1750,-. De verwachte bruto-opbrengst is minimaal € 36.350 euro. Tribuut keert de netto-opbrengst in opdracht van de gemeente jaarlijks uit aan de LOV als subsidie. Niet alle ondernemers zijn lid van de LOV. De LOV belegt daarom jaarlijks een openbare bijeenkomst over de besteding van het fonds en nodigt hiervoor alle ondernemers uit die reclamebelasting betalen.

Place to be
In veel Nederlandse binnensteden voltrekt zich een functieverandering. Met name in de wat kleinere steden. Het veranderende gedrag van consumenten en de groei van winkelen via internet hebben ingrijpende gevolgen voor de detailhandel. Voor winkeliers komt het nu aan op ondernemerschap en het ontwikkelen van nieuwe winkelformules waarbij de klant meer centraal komt te staan. Imago en beleving van binnensteden worden steeds belangrijker. De LOV wil en kan hier een belangrijke rol in spelen,  maar ontbeert voldoende middelen. De opbrengsten van de belasting kan daarin verandering brengen; zodat de kern Lochem voor inwoners en bezoekers verandert van ‘place to buy’ in ‘place to be’.