Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 26 februari 2018

Afvalscheiding in Bronckhorst scoort goed


Ieder jaar worden gemeenten in Nederland met elkaar vergeleken op het gebied van afvalscheiding en -inzameling, de zogenaamde benchmark voor huishoudelijk afval.

Onlangs verscheen de nieuwe afvalbenchmark, met cijfers tot en met 2016. Uit dit onderzoek blijkt dat Bronckhorst bovengemiddeld goed scoort.

In de jaarlijkse afvalbenchmark worden de prestaties van gemeenten met elkaar vergeleken op het gebied van milieu, 

kosten, dienstverlening en regievaardigheden (professionaliteit). Op alle punten scoort onze gemeente bovengemiddeld goed. Wethouder Jan Engels van afval en duurzaamheid is blij met de resultaten: “We springen er positief uit in vergelijking met andere gemeenten. Ook hebben we de doelstelling van 75% afvalscheiding in 2020 nu al gehaald. Dat is een compliment waard aan u!”

Minder milieudruk
Uit het onderzoek blijkt namelijk dat Bronckhorst een hoog scheidingspercentage heeft van 78%. In 2016 werd gemiddeld 87 kilo restafval per inwoner per jaar ingezameld. Veel minder dan in vergelijkbare gemeenten. Daar bedroeg de ingezamelde hoeveelheid jaarlijks 163 kilo per persoon. Minder restafval betekent minder CO2-uitstoot en dus minder milieudruk. Ook zorgt het voor meer hergebruik van grondstoffen. Verder scoren de gescheiden inzamelingen van pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken), oud papier en glas in Bronckhorst bovengemiddeld.

Voedselverspilling
Uit de jaarcijfers van 2017 blijkt dat de hoeveelheid restafval inmiddels zelfs al verder is gedaald van 87 kilo naar 74 kilo per inwoner per jaar. Mooi nieuws dus, maar er is nog verdere verbetering mogelijk. Ons afvalbeleid is erop gericht de hoeveelheid restafval in 2020 te hebben verminderd naar 55 kg per inwoner per jaar. Speerpunt voor komende jaren is het verminderen van voedselverspilling en het gescheiden inzamelen van groente, fruit- en etensresten. Nu verdwijnt dit nog veelal in het restafval. Ook zal het zelf wegbrengen van restafval naar ondergrondse containers worden gestimuleerd.