Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 26 februari 2018

Extra budget voor bibliotheekwerk


Onlangs is besloten dat de gemeente in 2018 eenmalig 200.000 euro extra aan middelen inzet voor de huidige exploitatie van de vier bibliotheekvestigingen in Bronckhorst en ontwikkelingen die bijdragen aan het toekomstbestendig maken van het bibliotheekwerk.

We gaan onder meer samen met bibliotheek West Achterhoek de komende tijd in bijvoorbeeld Vorden, Hengelo en Zelhem onderzoeken hoe we zogenaamde ´samenwoon´ bibliotheken kunnen realiseren.

In een ‘samenwoon’ bibliotheek deelt de bibliotheek  

huisvesting met één of meer andere maatschappelijke voorzieningen, zodat zij elkaar kunnen aanvullen. Een bibliotheek werkt samen met tientallen organisaties om de jeugd, volwassenen en ouderen beter te kunnen helpen met (leren) lezen en met digitale vaardigheden. Denk aan welzijns- en culturele organisaties of onderwijs. Onder één dak kan zo’n samenwerking optimaler functioneren. Verantwoordelijk wethouder Jan Engels: “Voor eventuele verhuiskosten stellen we daarom daarnaast nog een bedrag van 150.000 euro beschikbaar. We hechten als gemeente groot belang aan de maatschappelijke functie van moderne bibliotheken in Bronckhorst. Het zoeken van samenwerking met verschillende instanties en organisaties voor de bibliotheken past ook in het project Vitale kernen waarin we in Vorden, Zelhem, Hengelo en Steenderen werken aan toekomstbestendige en leefbare dorpscentra.“

Onderzoek naar mogelijkheden bibliotheek Zelhem
In de raadsvergadering van 22 februari 2018 werd door een meerderheid van de raad (alleen GBB was tegen, met stemverklaring gaven zij aan het niet eens te zijn met het doorlopen proces) een motie van CDA, D66 en PvdA aangenomen waarin zij b en w verzoeken de consequenties en haalbaarheid van het handhaven van de bibliotheek in het huidige pand aan de Burg. Rijpstrastraat in Zelhem in beeld te brengen. Dit traject moet binnen 3 maanden afgerond zijn.