Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 23 februari 2018

Collegevergadering


B&W vergadering 20 februari 2018 09:30 uur, Gemeentehuis

 


De concept besluitenlijst van de B&W vergadering van 20 februari 2018

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethouder)
 • I. de Pagter (wethouder)
 • B.M.Y. van der Linden (wethouder)
 • R. Starke (secretaris)
 • B. Verboom (bestuursadviseur)

Afwezig: -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 13-02-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)De concept B&W-besluitenlijsten van 13-02-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2017-102345 Beheerregeling informatiebeheer en calamiteitenplan
Facilitaire zaken (S.W. van 't Erve)

 
 1. Beheerregeling vastgesteld, inclusief de aanwijzings- en benoemingsbesluiten voor:
  - Benoeming van de archivaris van het Regionaal Archief Zutphen als gemeentearchivaris.
  - Aanwijzing van het Regionaal Archief Zutphen als archiefbewaarplaats.
  - Instelling van het Strategisch informatie overleg (SIO).
 2. Het calamiteitenplan vastgesteld.

2018-103538 Invoering inzamelen op maat in het buitengebied
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. ingestemd met de invoering van inzamelen op maat in het buitengebied op 1 april 2018
 2. kennis genomen van de wijzigingen in de inzamelstructuur van oud papier per 1 april 2018
 3. informeert de gemeenteraad met een raadsmemo over de aanstaande wijzigingen

2018-105613 Verkeersbesluit parkeerplaats politie gemeentehuis
Ruimte (I. de Pagter)
Instemmen met een parkeerplaats voor het parkeren van een politievoertuig.

2018-105628 Tegemoetkoming planschade
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Een tegemoetkoming in planschade toegekend

2018-106331 Raadsmemo voorziening liquidatie Het Plein
Maatschappelijke Ontwikkeling (I. de Pagter)

 
 1. De memo voor kennisgeving aannemen en doorsturen naar de raad

2018-106544 Ontwerp-besluit omgevingsvergunning 13 woningen Harfsen Heideveld
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
Ingestemd met het ontwerpbesluit met bijbehorende ruimtelijke onderbouwing, en de ter inzage legging daarvan.

2018-106660 Ontwerp bestemmingsplan Veerweg 21 Gorssel (Zorgtuin)
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)

 
 1. Ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Veerweg 21 Gorssel.
 2. Het ontwerp bestemmingsplan Veerweg 21 Gorssel ter inzage leggen.
2018-106674 Collegevoorstel ontwerp bestemmingsplan Zeedijk 4 Harfsen
Ruimte (B.J. Groot Wesseldijk)
 
 1. Ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan Zeedijk 4 Harfsen.
 2. Het ontwerp bestemmingsplan Zeedijk 4 Harfsen ter inzage leggen.

2018-107276 * Memo begrotingswijziging 2018 Het Plein
Maatschappelijke Ontwikkeling (I. de Pagter)

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 27-02-2018

de secretaris,                                            de burgemeester