Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 21 februari 2018

Aanpak Nieuweweg in Lochem


Voorjaar 2017 uitte de belangenvereniging “Beschermd Stadsgezicht Berkeloord” bij de gemeente haar zorgen over de leefbaarheidssituatie aan de Nieuweweg in Lochem. 

Tegelijkertijd startte de vereniging bij de gemeente een burgerinitiatief met een aantal ideeën om de leefbaarheid in de straat te verbeteren.

Daarna hebben enkele leden van de belangenvereniging de ideeën met de gemeente en Circulus-Berkel Buitenruimte besproken en een 

rondgang gemaakt door de straat. Tijdens deze rondgang werden diverse knelpunten benoemd. Circulus-Berkel heeft vervolgens verschillende knelpunten aangepakt die te maken hadden met het onderhoud van de buitenruimte.

Verkeersmaatregelen
Samen met Circulus-Berkel gaat de gemeente binnenkort aan de slag met de maatregelen die nodig zijn om de snelheid op de Nieuweweg naar beneden te brengen, het sluipverkeer tegen te gaan en de trottoirs weer bereikbaar maken voor voetgangers. Zo worden de trottoirs verlegd, waardoor er wegversmallingen ontstaan. Daar waar de Nieuweweg aansluit op de Graaf Ottoweg komt een zogenaamde inritconstructie.

Planning
Naar verwachting beginnen de werkzaamheden op maandag 19 maart. Het kan zijn dat het verkeer enige hinder zal ondervinden. De werkzaamheden duren ongeveer een week.