Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 21 februari 2018

Eefde weer een AED rijker


Dankzij ruimhartige inwoners van Eefde is op 2 februari bij drogisterij Peinemann, op de hoek Schoolstraat en de Kokstraat een AED in een buitenkast geplaatst.

Daarmee komt het totale aantal AED’s in Eefde op vijf.

Deze AED’s zijn 24 uur per dag beschikbaar. Aanvullend hebben twee particulieren hun AED beschikbaar gesteld en zijn inzetbaar binnen vastgestelde tijden. 
Er zijn daarmee voldoende AED’s in het dorp om in te zetten bij een hartstilstand, een mooi resultaat. Om snel en adequaat te kunnen handelen bij een hartstilstand zijn burgerhulpverleners die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen onmisbaar.