Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 21 februari 2018

Landbouwgrond te pacht in Laren


Nabij de Rossweg 24a in Laren ligt een perceel van ruim 7 hectare landbouwgrond. U kunt deze grond pachten van de gemeente Lochem via een openbare inschrijving.

Heeft u interesse, dan nodigen wij u uit om zich in te schrijven. U kunt reageren tot en met 1 maart 2018, 11.00 uur.

Het perceel landbouwgrond is kadastraal bekend bij de gemeente Lochem, sectie AB nummer 188 (gedeeltelijk). Het is circa 7.25.00 ha groot en ligt 

nabij de Rossweg 24a te Laren.

Voor wie?
Deze inschrijving is alleen bedoeld voor agrarische bedrijven uit de gemeente Lochem. Verpachting vindt in beginsel plaats aan de hoogstbiedende. Dit gebeurt op basis van een pachtovereenkomst (art. 7:397 lid 1 BW) voor de periode van drie jaar (1 maart 2018- 28 februari 2021).

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor het perceel landbouwgrond. Dit kan tot en met 1 maart 2018 tot 11.00 uur. Het inschrijvingsformulier en de concept-pachtovereenkomst kunt u downloaden. Het inschrijvingsformulier biedt u in een gesloten envelop aan bij de gemeente. Op de envelop vermeldt u 'Inschrijving pachtgrond Rossweg' en 'Vertrouwelijk'. U kunt de envelop per post sturen naar de gemeente Lochem, team Vastgoed, Postbus 17, 7240 AA Lochem. U kunt de envelop ook op werkdagen afgeven bij de balie van het gemeentehuis.

Openen enveloppen
Op 1 maart 2018 om 11.05 uur worden de enveloppen in het gemeentehuis van Lochem geopend. U bent welkom om hierbij aanwezig te zijn. De gemeente behoudt zich het recht voor het perceel landbouwgrond eventueel niet te gunnen.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u bellen met Gerard de Goeijen, team Vastgoed, afdeling Financiën van de gemeente Lochem, telefoon (0573) 28 93 17.

Situatie (plattegrond) 
Inschrijvingsformulier 
Concept-pachtovereenkomst