Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 21 februari 2018

Meer geld voor bestrijding eikenprocessierups


De eikenprocessierups komt steeds meer voor in ons land. 

Waarschijnlijk komt dit door de stijgende temperaturen. Daarmee veroorzaken de rupsen ook meer overlast buiten de bebouwde kom. Het college stelt daarom aan de gemeenteraad voor om dit jaar € 25.000 extra budget beschikbaar te stellen voor de bestrijding. Het college wil daarnaast vanaf 2019 het budget structureel verhogen om de verspreiding 

van de rupsen te voorkomen.

Het is goedkoper en minder schadelijk voor de natuur om eikenprocessierupsen preventief te bestrijden. Circulus-Berkel Buitenruimte laat de eiken daarbij – net als in de bebouwde kom – in het voorjaar met een biologisch middel behandelen. Worden er na deze preventieve behandeling nog rupsen gezien, dan volgt een zogenaamde curatieve behandeling. Daarbij worden de nesten weggezogen. Hiermee is vorig jaar met succes een proef gedaan. Het college stelt daarom voor om dit een vervolg te geven en hier geld voor beschikbaar te stellen.

Hotspots en school- en fietsroutes
Op basis van onder meer meldingen en inspecties heeft Circulus-Berkel BuitenRuimte in de zomer van 2017 ‘hotspots’ buiten de bebouwde kom in kaart gebracht. Op deze locaties zaten de laatste twee jaar de meeste rupsen, met een grote kans dat mensen er last van hebben. Naast de ‘hotspots’ worden ook de eiken langs schoolroutes en recreatieve fietsroutes preventief behandeld. De routes vindt u op www.circulus-berkel.nl/lochem.

Bestrijding binnen de kernen
De eikenprocessierups kunt u vooral vinden in zomereiken. De rups maakt nesten in de boom en onder de grond. Contact met de brandharen van deze rups kan vervelende allergische reacties veroorzaken. Sinds 2014 wordt de eikenprocessierups daarom in de kernen van de gemeente preventief bestreden.

Besluitvorming
De gemeenteraad besluit bij de behandeling van de Kadernota 2019 of ze structureel vanaf 2018 een extra budget van € 25.000 beschikbaar stelt voor het preventief bestrijden van de eikenprocessierups. Voor de huidige bestrijding is een budget van € 27.500 per jaar beschikbaar.