Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 09 februari 2018

Collegevergadering


B&W vergadering 6 februari 2018 09:30 uur, Gemeentehuis

 


De besluitenlijst (concept) van de B&W-vergadering van 6 februari 2018.

De besluitenlijst (concept) van de B&W-vergadering.

Lijst A (openbaar)

Aanwezig:

 
  • S.W. van 't Erve (burgemeester)
  • B.J. Groot Wesseldijk (wethouder)
  • I. de Pagter (wethouder)
  • B.M.Y. van der Linden (wethouder)
  • R. Starke (secretaris)
  • B. Verboom (bestuursadviseur)

Afwezig: -

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 30-01-2018

Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve) De concept B&W-besluitenlijsten van 30-01-2018 zijn vastgesteld.

2018-104208 Realiseren pumptrack Laren.
Bestuur, Personeel en Communicatie (B.J. Groot Wesseldijk) Ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van 58.000,- voor het realiseren van een pumptrack in Laren, waaraan de gemeente Lochem per saldo maximaal 15.000,- bijdraagt.

2018-105269 beantwoording schriftelijke vragen raad
Bestuur, Personeel en Communicatie (I. de Pagter) Vragen inzake Raad van Toezicht Lochem 3.0

2018-105592 * nieuw lid Raad van Toezicht Staring College
Maatschappelijke Ontwikkeling (B.M.Y. van der Linden)

2018-105675 Verkeersbesluit opheffen eenrichtingverkeer De Gloep
Ruimte (I. de Pagter) Het opheffen van het eenrichtingverkeer op het gedeelte van de Gloep, gelegen tussen de Zuiderbleek en het Groene Kruisstraatje te Lochem, door het verwijderen de borden C2 en C3 van het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 13-02-2018

de secretaris,                                    de burgemeester