Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 07 februari 2018

7 partijen doen mee aan verkiezingen gemeenteraad


Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad.

In de gemeente Lochem doen hieraan 7 politieke partijen mee. In alfabetische volgorde zijn dat: CDA, D66, Gemeentebelangen, GroenLinks, Meedenken met Lochem, Partij van de Arbeid en VVD.

Verkiezingsnieuws is te volgen via www.lochem.nl/lochemkiest

Op 5 februari moesten volgens de Kieswet, politieke partijen hun kandidatenlijst inleveren. Deze kandidatenlijsten moeten aan allerlei voorschriften voldoen. De partijen worden daarbij uiteraard ondersteund door het verkiezingsteam van de gemeente Lochem.

Vaststellen kandidatenlijsten
Op 9 februari om 16:00 uur 2018 komt het Centraal Stembureau bijeen in een openbare vergadering en stelt de kandidatenlijsten vast. Pas dan zijn de kandidatenlijsten definitief. U kunt het nieuws volgen via lochem.nl/lochemkiest.

Meer weten?
Kijk op www.kiesraad.nl of neem contact op met het verkiezingsteam van de gemeente Lochem. Dat kan via 0573-28 92 22 of via verkiezingen@lochem.nl.