Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 07 februari 2018

Tips van inwoners voor onderhoud buitenruimte


Dinsdag 30 januari en maandag 5 februari waren er inwonersavonden in Lochem en Eefde over het onderhoud van de openbare ruimte.

Het blijkt een onderwerp dat veel inwoners bezighoudt en waar ze graag over willen meedenken.

Nadat ruim 600 mensen al de vragenlijst op LochemSpreekt hadden ingevuld was ook de opkomst op de inwonersavonden hoog. Mensen vinden vooral dat het onderhoud aan wegen, fietspaden en 

trottoirs beter kan en dat openbare verlichting beter kan. Ze benadrukten het belangrijk te vinden dat de gemeente aan hen blijft terugkoppelen wat de gemeente met hun inbreng doet en graag betrokken te willen blijven.