Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 05 februari 2018

Versnelde aanpak voor verwijdering asbestdaken


In Bronckhorst is nog ca. 1,2 miljoen m2 aan asbestdaken aanwezig.

In 2024 komt landelijk een wettelijk verbod op asbestdaken. Belangrijk is dat inwoners die een pand in het bezit hebben waar een asbestdak op ligt, op tijd maatregelen nemen om het dak te saneren. De gemeente start daarom een initiatief om tot een versnelde aanpak van asbestdaken te komen.

De Asbesttrein organiseert voor inwoners informatieavonden en keukentafelgesprekken, inventariseert en begeleidt offertetrajecten en uitvoering. Tijdens de voorlichtingsavonden komen naast saneren ook sloopmogelijkheden en energiemaatregelen aan de orde. U hoort hierover binnenkort meer.

Buitengebied
In eerste instantie richt de Asbesttrein zich op bewoners en bedrijven in het buitengebied. De verwachting is dat meer dan driekwart van de vrijkomende agrarische gebouwen een asbestdak heeft.

Asbesttrein
Dit initiatief komt voort uit het pilot-project Asbesttrein, waar Bronckhorst sinds 2016 aan meedoet. De Asbesttrein is een onafhankelijke partij die voor een collectieve aanpak gaat. Samen slimmer de sanering organiseren is het uitgangspunt. De gemeente heeft in dit proces de rol van aanjager en monitor. We kiezen liever voor een stimuleringsaanpak vooraf dan voor een handhavingstraject na 2024. Voor de aanpak gaan we uit van tien trajecten (treinen), waarbij er drie per jaar worden uitgevoerd. Jaarlijks evalueren we de aanpak.