Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: vrijdag 02 februari 2018

Collegevergadering


B&W vergadering 30 januari 2018 09:30 uur, Gemeentehuis

 


Concept besluitenlijst van de B&W-vergadering van 30 januari 2018.

Datum: 30 januari 2018
Locatie: Lochem, Gemeentehuis
Aanvang: 9.30 uur

De besluitenlijst (concept) van de B&W-vergadering.

Lijst A (openbaar)
Aanwezig:

 
 • S.W. van 't Erve (burgemeester)
 • B.J. Groot Wesseldijk (wethoude r)
 • I. de Pagter (wethouder)
 • B.M.Y. van der Linden (w ethouder)
 • A. Buunk (1e loco-secretaris)
 • B. Verboom (bestuursadviseu r)

Afwezig:

 
 • R. Starke (secretaris)

Besluiten

Concept B&W-besluitenlijsten 23-01-2018
Bestuur personeel en communicatie (S.W. van 't Erve)
De concept B&W-besluitenlijsten van 23-01-2018 zijn ongewijzigd vastgesteld.

2017-102057 Subsidiebesluit Stichting Achterhoek 2018-2021
Ruimte (I. de Pagter)

 
 1.  Met Stichting Achterhoek Toerisme de subsidierelatie voortzetten;
 2.  Subsidie verleend aan de StAT voor vier jaar, 2018 tot en met 202 1, bestaande uit een bedrag per jaar(kalenderjaar) van

a. 1,50 euro per in woner voor toeristische marketing en promotie, merk en productontwikkeling, zoals verderuitgewerkt in het bedrijfsplan; en

b. 0,01 euro per toeristische over nachting voor innovatie en digitale ontwikkeling, zoals verder uitgewerkt in hetbedrijfsplan van de Stat; en

c. en een vast bedrag van 8 000 euro voor routestructuren voor fietsen en wandelen.

2018-104587 * Beantwoording raadsvragen Groen Links MFA Gorssel
Financiën (I. de Pagter)Memo aan de raad over beantwoording raadsvragen voor kennisgeving aangenomen en doorgestuurd naar de raad.

2018-105009 Uitgangspunten hulpmiddelen wmo 2018
Maatschappelijke Ontwikkeling (B.M.Y. van der Linden)

 
 1. De Nota Aanbesteding hulpmiddelen Wmo 2018 en de daarin opgenomen uitgangspunten vaststellen.
 2. Mandaat verlenen door het college aan de eenheidsmanager Jeugd Zorgen Welzijn van de gemeente Apeldoorn voor de afhandeling van de toetreding van nieuwe aanbieders tot de raamovereenkomst hulpmiddelen.
 3. De raad informeren middels bijgevoegd raadsmemo.

* dit onderwerp kan terugkomen in de Politieke Avond

Vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Lochem op 06-02-201

de secretaris,                             de burgemeester,