Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 29 januari 2018

De aanslag gemeentelijke belastingen komt er aan


Eind februari ontvangt u de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen in uw brievenbus.

Als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid staat deze rond 9 februari digitaal voor u klaar in uw berichtenbox. U ontvangt de aanslag van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT).

Voortaan 1 ipv 2 aanslagen!
Tot nu toe kreeg u twee aanslagen gemeentelijke 

belastingen. Dat werd ook in twee bedragen van uw bankrekening geïncasseerd. Dat wordt anders: voortaan krijgt u één aanslag en één incassoregeling.

Medisch afval
Wanneer u veel medisch afval heeft dat niet gescheiden aangeboden kan worden, kunt u van de gemeente een vrijstelling krijgen voor maximaal 7 aanbiedingen van de grijze container. Het gaat in de meeste gevallen om stoma-afval, incontinentiemateriaal en afval van nierdialyse. Wanneer u gebruik wilt maken van deze regeling, meldt u zich dan bij ons via info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50. Let op: Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, is een medisch advies van een arts of medisch specialist nodig.

Op uw aanslag staat géén informatie over de vermindering van de afvalstoffenheffing in geval van medisch afval. Die informatie vindt u in de beschikking medisch afval, die u van de gemeente heeft gekregen. Wanneer de vermindering aan u is toegekend, krijgt u de vermindering in februari door het GBT uitgekeerd. Wanneer u al een vermindering voor medisch afval ontvangt, hoeft u dat voor 2018 niet opnieuw aan te vragen. Wijzigt uw situatie, geeft u dat dan door.

Kwijtscheldingsmogelijkheden
Wanneer uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft dan bepaalde belastingen niet of gedeeltelijk te betalen. Daarvoor gelden landelijke normen. Ook als uw inkomen boven de 100% norm ligt, kunt u misschien tóch in aanmerking komen voor kwijtschelding. Bij de beoordeling van uw aanvraag houdt het GBT namelijk ook rekening met uitgaven voor huur en ziektekostenpremies. Ook wordt gekeken of u vermogen, een auto of een eigen woning bezit. Wanneer uw aanvraag op grond van de landelijke normen wordt afgewezen, kijkt het GBT of u voor de gemeentelijke regeling in aanmerking komt. De inkomens- en vermogensgrenzen zijn volgens die regeling ruimer. Vraagt u zich af of u hier recht op heeft, neemt u dan contact op met het sociaal team bij u in de buurt.

Bel eerst voordat u bezwaar indient
Wanneer u vindt dat de aanslag of de WOZ-beschikking onjuist is, bel dan eerst met het GBT. Zij nemen uw bezwaar met u door en helpen u graag verder. Bezwaar maken kan tot zes weken na dagtekening van de aanslag.

Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen de aanslag bij het GBT. U moet dan wél de ontvangen aanslag betalen. De beslissing op uw bezwaar kan op een later moment leiden tot een aanpassing van de aanslag.

Vragen? Stel ze aan het GBT
Op de gecombineerde aanslag ziet u de kosten voor de onroerende zaakbelasting (op basis van de WOZ-beschikking), de afvalstoffenheffing en rioolheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op www.gbtwente.nl vindt u een antwoord op veel gestelde vragen en het digitaal loket van het GBT. Komt u er niet uit? U kunt met uw belastingvragen terecht bij het GBT via tel. (053) 481 58 89, e-mail info@gbtwente.nl en de website www.gbtwente.nl. De contactgegevens staan op de voorzijde van de aanslag vermeld. Voor een persoonlijk gesprek komt het GBT op afspraak naar ons gemeentehuis.

Liever digitaal?
Via MijnOverheid heeft u toegang tot uw post en persoonlijke gegevens van steeds meer overheidsorganisaties en dus ook de aanslag gemeentelijke belastingen. Als er een nieuw bericht voor u klaar staat, ontvangt u automatisch een e-mail op uw persoonlijke mailadres. Als u zich al heeft aangemeld, ervaart u nu al het gemak er van. Nog niet aangemeld? Dat kan via www.mijnoverheid.nl.