Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 29 januari 2018

Honden horen erbij, maar laten we overlast voorkomen


Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) gaan de komende tijd hondenbezitters aanspreken om ze attent te maken op de ongemakken die hun hond voor anderen kunnen veroorzaken.

Hond en baas
Er zijn veel honden in Bronckhorst. De eigenaren zijn er blij mee. De band met hun huisdier is vaak bijzonder en de hond maakt onderdeel uit van het gezin. Eigenaren laten hun hond enkele keren per dag uit en houden zo bewust of onbewust een beetje toezicht op de buurt. 

Sommige hondeneigenaren rapen tijden hun uitlaatrondje zwerfafval op. Of ze constateren een losliggende stoeptegel of een lantaarnpaal die niet werkt en melden dit bij de gemeente. Kortom, hondeneigenaren leveren een bijdrage aan het sociale verband in onze gemeente.

Ruimte in Bronckhorst
Honden en hun eigenaar maken gebruik van de openbare ruimte. Dat kan niet anders. Buitenlucht, ruimte en bewegen zijn belangrijk voor het welzijn van de hond, maar ook voor de baas. Die ruimte is er in Bronckhorst. Maar ook niet-hondenbezitters, zoals wandelaars, fietsers en kinderen, moeten op een prettige manier gebruik kunnen maken van de openbare ruimte. Zij willen geen overlast van loslopende honden en hondenpoep. Om zowel hondenbezitters als mensen zonder hond de ruimte te geven, geldt een aantal regels. Geef elkaar de ruimte en houdt u zich aan deze regels. Zo houden wij samen Bronckhorst leefbaar.

Waar mag uw hond loslopen?

 
 • Binnen de bebouwde kom op de speciaal daarvoor aangegeven losloopterreinen
 • Overal buiten de bebouwde kom, tenzij staat aangegeven dat dat niet mag (bijvoorbeeld op een particulier terrein)

Waar moet uw hond zijn aangelijnd?

 
 • Binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de losloopterreinen
 • Buiten de bebouwde kom waar een aanlijnplicht geldt (zoals op particuliere terreinen, in natuur- en bosgebieden en op landgoederen)

Waar mag uw hond niet lopen of verblijven?

 
 • Honden zijn niet toegestaan op kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweiden
 • Honden zijn in de openbare ruimte niet toegestaan als de hond geen halsband of ander identificatiemerk draagt

U bent altijd verplicht om:

 
 • De poep van uw hond op te ruimen, bijvoorbeeld met een hondenpoepzakje. Niet alleen omdat het vies is, maar ook omdat hondenpoep schadelijke ziektes kan overbrengen. Het kan wormen verspreiden die vooral voor kinderen schadelijk zijn. Gooi het zakje in de afvalbak of in uw eigen container voor restafval
 • Een hondenpoepzakje of een ander hulpmiddel voor het opruimen bij u te hebben. De BOA kan u hier naar vragen en voor beboeten als u geen opruimmiddel bij u heeft

Uitzonderingen

 
 • Houders van geleide- of hulphonden voor gehandicapten hoeven de poep niet op te ruimen en de hond niet aan te lijnen
 • Mensen die aangewezen zijn op een vervoermiddel vanwege hun handicap, hoeven de poep niet op te ruimen. Wel moeten zij hun hond aanlijnen
 • Begeleiders die honden aantoonbaar gekwalificeerd opleiden tot geleide- of hulphond hoeven hun hond niet aan te lijnen

Voorkom een boete
De boetes bedragen (exclusief administratiekosten):

 
 • Uw hond laten loslopen waar het niet mag: € 90,-
 • Geen opruimmiddel bij de hand hebben: € 90,-
 • De poep van uw hond niet opruimen: € 140,-
 • Uw hond uitlaten op een plek waar het niet mag: € 140,-
 • Uw hond laten loslopen op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide: €140,-