Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 24 januari 2018

Bestemmingsplan voor uitbreiding hoofdvestiging Aviko in Steenderen


Uitspraak over het bestemmingsplan 'Steenderen, herziening bedrijfsterrein Aviko, ten oosten dr. A. Ariensstraat' dat de gemeenteraad van Bronckhorst heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk de hoofdvestiging van aardappelfabrikant Aviko in Steenderen uit te breiden met een nieuw vrieshuis dat 35 meter hoog mag worden.

Het vrieshuis komt op een stuk grond te staan van 85 bij 89 meter. In het vrieshuis kunnen ongeveer 40.000 pallets worden opgeslagen. Een aantal inwoners van Bronckhorst en Steenderen is tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een van hen heeft het Burgerinitiatief Aviko Vrieshuisaanpassing gestart. De inwoners verzetten zich tegen de omvang en hoogte van het vrieshuis. Ze vinden dat het vrieshuis het dorpsaangezicht van Steenderen ernstig aantast. Ook vrezen ze voor geluidsoverlast en waardedaling van hun woningen.

Daarnaast zijn er volgens hen goede alternatieve locaties. De Afdeling
bestuursrechtspraak heeft in juli 2017 een tussenuitspraak gedaan in deze zaak. Naar haar oordeel heeft de gemeenteraad onvoldoende onderzocht of Aviko volledig in de eigen parkeerbehoefte van zowel vrachtwagens als personenauto’s kan voldoen.

De gemeenteraad kreeg van de Afdeling bestuursrechtspraak twintig weken de tijd om dit alsnog goed te onderzoeken en om hierover een nieuw besluit te nemen. Dat heeft de gemeenteraad in oktober 2017 gedaan. In de uitspraak van 24 januari 2018 beoordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak of de gemeenteraad aan de opdracht van de tussenuitspraak heeft voldaan en of het eerder geconstateerde gebrek is hersteld.