Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: woensdag 24 januari 2018

Aan de slag in Lochem!


Wethouder Ingrid de Pagter spreekt werkgevers toe tijdens ‘Aan de slag in Lochem’

Het is vaak moeilijk om weer aan het werk te komen voor mensen die al lange tijd een bijstandsuitkering ontvangen. Dit terwijl er in de gemeente Lochem veel werkgevers zijn die hun vacatures niet of moeilijk ingevuld krijgen. Daar ziet de gemeente een kans!

Wanneer de werkzoekenden goed begeleid worden en de werkgevers daarvoor wat extra's willen doen, dan kunnen deze mensen zeker weer langdurig aan het werk. Maandag 22 januari was er een informatiebijeenkomst voor werkgevers. Tijdens deze bijeenkomst hoorden zij welke interessante mogelijkheden er zijn. Zoals bijvoorbeeld een werkervaringsplek, loonkostensubsidies en externe begeleiding om hen in staat te stellen iemand, die nu nog een uitkering ontvangt, aan te nemen en langdurig aan het werk te helpen.

Servicepunt voor werkgevers
Een belangrijke rol is hierin weggelegd voorde medewerkers van het werkgeversservicepunt. Zij helpen en begeleiden werkzoekenden én werkgevers bij het zoeken naar een geschikte kandidaat en begeleiden ook op de werkvloer. Deze eerste bijeenkomst was een goede start, die zeker een vervolg krijgt. Een deel van de aanwezige werkgevers zag al concrete mogelijkheden. Met hen worden nu afspraken gemaakt om te kijken of de vacatures die zij hebben, ingevuld kunnen worden.