Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: dinsdag 23 januari 2018

Glasvezel buitenaf gaat glasvezel aanleggen bij voldoende deelname


De gemeente maakt gebruik van het aanbod van Glasvezel buitenaf (voorheen CIF) om glasvezel aan te leggen in het buitengebied van de gemeente.

Het mantelbuisproject is opgeschort. Voor de definitieve overeenkomst voor de aanleg van de mantelbuis was nog een laatste juridische check nodig in de markt, om zeker te weten of in het buitengebied geen andere breedbandactiviteiten stonden gepland. Dit deden wij om uit de discussie van staatssteun te blijven. 

Glasvezel buitenaf deed de gemeente hierop een nieuw en concreet aanbod voor een 100% dekkend glasvezelnetwerk, waarvan de aanleg in 2018 kan starten.

Wethouder Paul Seesing: “Ons doel is zo snel mogelijk glasvezel. We weten dat veel mensen in ons buitengebied zitten te springen om een snelle internetverbinding. Een juridische strijd met Europa of andere partijen willen we niet. Dat kost tijd en geld en brengt ons niet dichterbij glasvezel. Wij hebben daarom in alle wijsheid besloten ons flexibel op te stellen en het aanbod van Glasvezel buitenaf te accepteren.”

Start aanleg 3e kwartaal 2018
Het aanbod van Glasvezel buitenaf houdt het volgende in:

 
  • Aanleg gaat door als minimaal 50% van de bewoners zich aanmeldt voor een abonnement
  • Er wordt een 100% dekkend netwerk aangelegd met een gelijk aanbod voor alle bewoners
  • Bewoners kunnen kiezen uit meerdere dienstenleveranciers
  • Dat het vastrecht van €12,50 per maand bedraagt en gekoppeld is aan het abonnement. Het vastrecht kan ook worden afgekocht voor € 1600,-
  • Glasvezel buitenaf start in februari 2018 met de voorbereidingen. Einde
    vraagbundeling is half mei 2018, start voorgenomen aanleg in het 3ekwartaal 2018
  • In de week van 12 maart vinden informatieavonden voor bewoners van het buitengebied plaats. Hiervoor ontvangen de bewoners een uitnodiging.

Mantelbuizennetwerk opgeschort
KPN toonde als provider interesse in het mantelbuizennetwerk. Gesprekken tussen de gemeente en KPN leidden nog niet tot definitieve overeenstemming over de voorwaarden voor het gebruik van het mantelbuizennetwerk. Nu Glasvezel buitenaf een concreet aanbod heeft gedaan, voldoen wij niet aan de voorwaarden van KPN en is het mantelbuisproject opgeschort.

Meer info
www.glasvezelbuitenaf.nl