Lokaal Nieuws

Gepubliceerd op: maandag 22 januari 2018

Zonnepanelen buiten bouwperceel in toekomst mogelijk?


Bronckhorst heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. 

Oftewel dat we dan alle energie die we met elkaar in de gemeente verbruiken zelf duurzaam opwekken in Bronckhorst. Om dit te bereiken, zijn diverse maatregelen genomen. Inmiddels zijn al onze gemeentelijke panden bijvoorbeeld voorzien van zonnepanelen en we bieden inwoners onder meer de duurzaamheidslening aan om hun huizen energiezuiniger te maken. 

Maar meer is nodig en hier werken we aan. Zo besloten we midden januari de Wabo-beleidsregels aan te vullen om het plaatsen van zonnepanelen buiten het bouwperceel tot maximaal 50m2 in het landelijk gebied mogelijk te maken.

Straks alleen omgevingsvergunning nodig
In het bestemmingsplan is al geregeld dat buiten de bebouwde kom binnen het bouwperceel zonnepanelen (project Zon op het erf), miniwindturbines op daken en kleine windturbines gerealiseerd kunnen worden. Wethouder Arno Spekschoor van ruimtelijke ordening: “We krijgen echter steeds vaker verzoeken om in het landelijk gebied grondgebonden (veldopstelling) zonnepanelen buiten het bouwperceel te mogen plaatsen. Dit is nu nog in strijd met het bestemmingsplan, maar willen we door beleidsregels aan te passen mogelijk maken, tot een max. oppervlakte van 50m2 en een hoogte van max. 2m. Hierdoor kan het straks met een omgevingsvergunning eenvoudiger geregeld worden, dan nu.”

Dit voorstel gaat in januari/februari in de inspraak zodat inwoners erop kunnen reageren.

Regionaal wordt gewerkt aan een voorstel om in de Achterhoek grotere duurzame energieprojecten mogelijk te maken door heldere ruimtelijke randvoorwaarden af te spreken voor deze nieuwe functie in het Achterhoekse landschap.