Lokaal Nieuws

woensdag 06 december 2017

PROEF MET SNELHEIDSVERLAGING N348 EEFDE GORSSEL


OP DE WEG TUSSEN EEFDE EN GORSSEL KAN BIJ WIJZE VAN PROEF DE SNELHEID VOLGEND JAAR TIJDELIJK VERLAAGD WORDEN NAAR 60KM PER UUR.

DE WEG WORDT NIET OPNIEUW INGERICHT DAARVOOR, MAAR ER KOMEN BORDEN. DE PROEF MOET, SAMEN MET EEN PROEF BIJ SPANKEREN, MEER INZICHT GEVEN IN EFFECTEN VAN SNELHEIDSVERLAGING OP VEILIGHEID, LEEFBAARHEID EN BEREIKBAARHEID. DE PROEF WORDT EERST BESPROKEN MET PROVINCIALE STATEN DIE OM DE PROEF VIA EEN MOTIE VERZOCHTEN. DE UITVOERING IS NAAR VERWACHTING NA DE ZOMER 2018.

DE PROEF
De proef bestaat uit het plaatsen van bebording aan de weg. Voordat de proef start wordt een 0-meting uitgevoerd. De provincie wil onderzoeken wat de effecten van de snelheidsverlaging zijn op de aspecten veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Dit gebeurt onder andere door een belevingsonderzoek onder weggebruikers en aanwonenden. Daarnaast worden er objectieve meetgegevens verzameld. Naast deze proef vindt er ook een proef plaats bij Spankeren met een verlaging van de snelheid naar 70 km per uur.

VERKEERSBESLUIT
De provincie kan niet zonder meer een proef uitvoeren op een weg. Hiervoor is een
Verkeersbesluit nodig. Dit wordt begin volgend jaar gepubliceerd. Hiertegen is bezwaar mogelijk.

VOOR EN TEGENSTANDERS
De proef wordt uitgevoerd op verzoek (via een motie) van Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten geven in hun brief naar Provinciale Staten aan terughoudend te zijn met proeven op de weg. Dit heeft te maken met de afspraken die landelijk zijn gemaakt hoe alle wegbeheerders de weg inrichten. Dit gebeurt volgens het principe: Duurzaam Veilig. Uitgangspunt is dat de weg als vanzelf handhavend is. Een weg wordt onder andere zo ingericht dat automobilisten ervaren welke snelheid de gewenste is en hun gedrag hierop aanpassen. De proef staat haaks op deze principes en brengt dus ook risico’s met zich mee. Bij de selectie van een wegvak hanteerden Gedeputeerde Staten vijf criteria. Er zijn meerdere wegvakken onderzocht. Dit wegvak voldoet aan drie van de vijf.

Directe aanleiding voor de motie van Provinciale Staten was een verzoek van de gemeenteraad van Lochem en aanwonenden van de N348 tot een snelheidsverlaging op deze weg. De gemeente Zutphen heeft aangegeven tegen de proef te zijn. De politie adviseerde eveneens negatief.

PLANNING
Nadat het plan besproken is met Provinciale Staten en het Verkeersbesluit definitief is, kan de proef beginnen. Naar verwachting gebeurt dit inde periode augustus 2018 tot januari 2019. Hierbij wordt rekening gehouden met de geplande werkzaamheden aan de kruisingen Jodendijk - Scheuterdijk en Quatre Bras.

KOSTEN
De proef kost 50.000 euro. Voor de metingen, het onderzoek en de bebording.