Lokaal Nieuws

donderdag 30 november 2017

Eén toegang voor zorg, jeugd en inkomensondersteuning


Er komt een integrale toegang, één loket, waar inwoners terecht kunnen met vragen over zorg, jeugd en inkomensondersteuning: ‘t Baken.

 


Deze toegang vervangt de drie bestaande loketten: het Zorgloket, Centrum voor Jeugd en Gezin en het Gebiedsteam Lochem. ’t Baken is er voor mensen van alle leeftijden. Het college van B&W stelt de raad voor in te stemmen met de nieuwe toegang en hiervoor budget beschikbaar te stellen. De gemeenteraad besluit in januari over het voorstel.

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor de taken op het gebied van zorg en ondersteuning. Inwoners met een hulpvraag kunnen daarvoor op verschillende plekken in de gemeente terecht. Gebleken is dat het duidelijker is voor inwoners als er één plek is waar zij terecht kunnen met hun vragen en waar ook gekeken wordt of er misschien meer speelt. Bij ’t Baken is brede kennis aanwezig waardoor deze eenduidig en in samenhang kan worden aangeboden.

Vertrouwen in de dienstverlening
De gemeente Lochem streeft voor haar inwoners naar hoogwaardige dienstverlening van een professionele organisatie. Inwoners met een hulpvraag moeten zich thuis voelen bij ‘t Baken en vertrouwen hebben in de dienstverlening van de medewerkers. Daarvoor is een goed bereikbare laagdrempelige toegang nodig. De medewerker van ’t Baken kijkt samen met de inwoner binnen zijn of haar netwerk naar de best passende oplossing. Lukt dat niet binnen het eigen netwerk dan wordt gezocht naar een andere oplossing die gericht is op de gehele situatie van de inwoner.

’t Baken op diverse manieren bereikbaar
Als ’t Baken een feit is kunnen inwoners op verschillende manieren in contact komen met de consulenten van ’t Baken. Via mail, telefoon, website maar ook via persoonlijk contact. Daarnaast zullen de consulenten van ‘t Baken op verschillende plaatsen, zoals op scholen en bij huisartsen, aanwezig zijn en ook op huisbezoek gaan. ’t Baken wordt gevestigd in het gemeentehuis in Lochem en op een locatie in Gorssel.

Naam ’t Baken voor de nieuwe toegang
De nieuwe integrale toegang heeft de naam ’t Baken gekregen. Een baken heeft verschillende betekenissen. Zo is een baken een merkteken dat bedoeld is voor de luchtvaart of scheepvaart om veilig te kunnen navigeren. Bakens geven houvast. Een baken werkt ook preventief: het helpt om koers te houden. Een baken is dichtbij en herkenbaar voor iedereen. Bakens liggen er niet zomaar, daar is over nagedacht.

Vanaf 1 januari 2019
De bedoeling is dat ’t Baken vanaf 1 januari 2019 operationeel is. Als de gemeenteraad in januari akkoord gaat met het voorstel zal gestart worden met de inrichting van ’t Baken.