Lokaal Nieuws

maandag 13 november 2017

In hele buitengebied afval inzamelen op maat vanaf maart 2018


Begin november 2017 besloten we vanaf maart 2018 afvalinzameling op maat in te voeren voor huishoudens in het hele buitengebied van de gemeente (3.900 in totaal). 

De invoering volgt op een succesvolle pilot onder 800 huishoudens in het buitengebied van Olburgen, Steenderen, Baak en Wichmond in 2016 en 2017.


Bij inzamelen op maat bepaalt u als bewoner zelf wanneer de gft- en de restafvalcontainer geleegd wordt. 

Voor beide containers (‘de groene en de grijze’) is er wekelijks een inzamelmogelijkheid. U meldt zich hiervoor digitaal of telefonisch aan. Op basis van de aanmeldingen wordt iedere week een efficiënte grijze en een groene inzamelroute bepaald. De inzamelwagen komt dan dus niet meer automatisch twee- of vierwekelijks langs volgens een vast inzamelschema en vaste rijroute. Daarnaast kunt u natuurlijk ook zelf restafval wegbrengen naar een milieuparkje. 

Meer service
Wethouder Jan Engels van afval: “Met ‘Inzamelen op maat’ kunnen inwoners zelf kiezen voor een inzamelfrequentie, passend bij het eigen huishouden of de behoeften van het moment. Meer service dus. De pilot wijst uit dat op tijd en kilometers wordt bespaard en daarmee op brandstof en CO2-uitstoot. Ook is in het pilotgebied de hoeveelheid ingezameld GFT afval afgenomen met ca. 30% en restafval met 7%. Het aantal aanbiedingen van de grijze container was 20% minder, vooral doordat de containers voller werden aangeboden en bewoners meer gebruik maakten van de milieuparkjes in het gebied. Het systeem draagt hiermee bij aan een efficiënte en duurzame afvalinzameling en het doel dat we hebben voor 2020, waarbij per inwoner nog 55 kg restafval wordt ingezameld. Nu is dat nog 88 kg.“

Bewoners van het proefgebied waardeerden de ‘Inzameling op maat’ met een 7. Uit de evaluatie bleek dat het aanmelden nog eenvoudiger moet. Hier wordt aan gewerkt. Onder meer is de bedoeling dat hiervoor vanaf maart 2018 ook een app beschikbaar is.

Circulus-Berkel en de gemeente informeren de inwoners van het buitengebied voor de aanvang in maart 2018 persoonlijk over de werkwijze van het nieuwe inzamelsysteem.