Lokaal Nieuws

maandag 13 november 2017

Subsidie voor aanleg en beheer poelen


De provinciale subsidieregeling Landschap zet in op de aanleg van landschapselementen en de aanleg en het beheer van poelen. 

In onze gemeente kunt u gebruik maken van de subsidieregeling die hierbij hoort. Hebt u interesse en wilt u meer weten over de mogelijkheden voor subsidie? Reageert u dan voor 1 december 2017.

Wij vragen extra aandacht voor de aanleg en het beheer en onderhoud van (natuurlijke) poelen in het landelijk gebied.

Veel van deze poelen vormen voor amfibieën, vogels en kleine zoogdieren een belangrijk leefgebied. Is uw poel dicht gegroeid of hebt u moeilijkheden met woekerplanten of verbossing? Voor het beheer van uw poel kunt u 85% subsidie krijgen op de herstelwerkzaamheden. Ook voor de aanleg van nieuwe poelen is 85% subsidie mogelijk. Locaties in gebieden waar het grondwater niet te diep zit (grondwatertrap I II of III) komen in aanmerking voor aanleg van een poel.

Hoe komt u in aanmerking?
Neem voor 1 december 2017 contact op met Agrarisch Natuurvereniging ’t Onderholt. In een eerste gesprek weet u meteen of u voor de subsidie in aanmerking komt. U kunt mailen naar info@onderholt.nl of bellen met (0575) 55 05 93. Eind 2017 worden de poelenplannen in overleg voorbereid.

Meer weten?
Op de pagina Landschap vindt u meer informatie over deze subsidieregeling.