Lokaal Nieuws

maandag 06 november 2017

Duurzame energie


De beleidsnotitie ‘Duurzame energie in Berkelland: zichtbaar, merkbaar en onmiskenbaar’ gaat de inspraak in. 

In deze beleidsnotitie staat in welke gebieden, op welke wijze en in welke mate het mogelijk is om duurzame energievormen een plek te geven.
  

Een voorbeeld: wat hebben we als Berkelland nodig om in 2030 energieneutraal te zijn?

Hiermee komt de doelstelling van de gemeente Berkelland om in 2030 energieneutraal te zijn, weer een stapje dichterbij.

Het voordeel van een beleidsnotitie
Wethouder Marijke van Haaren: “Steeds meer woningeigenaren, bedrijven, instellingen, ontwikkelaars en collectieven uit onze gemeente willen investeren in duurzame energie. Onder hen is behoefte aan duidelijkheid: waar en hoe kunnen we duurzame energieopwekking de ruimte geven in Berkelland? Met deze notitie geven we antwoord op die vragen. We hebben niet zomaar plekken gekozen, maar echt gekeken naar de verschillende gebiedstypen, de eigenheid en de landschapstypen die Berkelland kent. Deze beleidsnotitie maakt het gemakkelijker om toekomstige plannen voor duurzame energie kwalitatief passend en snel te realiseren.” Wethouder Joke Pot vult aan: “Investeren en ruimte geven aan duurzame energie is niet alleen goed voor het milieu. Het biedt in economisch opzicht ook kansen voor Berkelland. Met deze heldere beleidsnotitie maken wij onszelf als Berkelland een interessante gesprekspartner voor eventuele investeerders in duurzame energie.”

Beleidsnotitie en inpassingsmatrix
De afgelopen maanden is in samenwerking met verschillende partijen en organisaties gewerkt aan de beleidsnotitie. Ook zijn er twee bijeenkomsten geweest met raadsleden en belangstellenden om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. 

In de beleidsnotitie wordt uitgegaan van een aantal vormen van duurzame energie die inmiddels een plek veroverd hebben op de markt. Denk aan zonne-energie, wind, biomassa en in mindere mate bodemenergie en waterkracht. Berkelland is in de notitie verdeeld in landschapstypes en gebieden. Aan de hand van die verdeling is een afweging gemaakt welke vorm van duurzame energie een plek kan krijgen en in welke mate, zoals hoogte, oppervlakte en hoeveelheid.

Inspraak en inloopdag
De beleidsnotitie is het startpunt om duurzame energie straks in Berkelland de ruimte te kunnen geven. We hebben gemerkt dat de ideeën en meningen hierover uiteen lopen. Dat is dan ook de reden dat de beleidsnotitie eerst wordt vrij gegeven voor inspraak. Tot en met 5 december is het mogelijk om een reactie te geven op de beleidsnotitie. Ook is er op 29 november een inloopdag. Na de inspraakperiode worden alle binnen gekomen reacties verwerkt en samen met de beleidsnotitie ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

  • Inloopdag 29 november: u bent van harte welkom!
  • Tijdstip: tussen 9.30-21.30 uur kunt u langs komen
  • Locatie: gemeentehuis in Borculo

Meer informatie.