Lokaal Nieuws

maandag 06 november 2017

Goed idee voor uw buurt? Provincie Gelderland helpt graag met subsidies en advies


Hebt u een idee voor de verbetering van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw buurt of wijk?

En wilt u hier samen met anderen werk van maken? Dan kan de provincie Gelderland u helpen. Het project ‘Samen werken aan leefbaarheid’ is in het leven geroepen om ideeën uit de buurt waar te maken. U kunt bij de provincie subsidie aanvragen voor uw plan.

Subsidie
Hebt u samen met minimaal vier andere bewoners een plan om de leefbaarheid in uw buurt, wijk of dorp te verbeteren? En leidt dat tot gezamenlijke activiteiten? Bijvoorbeeld samen koken voor ouderen, samen spelen en bewegen of samen een buurttuin aanleggen? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen tot maximaal 75% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag dat u kunt krijgen is tussen de € 10.000,- en € 25.000,-.

Hulp van de Leefbaarheidsalliantie
Hebt u professionele ondersteuning nodig bij het opstellen van uw plannen of kunt u hulp gebruiken in de samenwerking met anderen? Dan staat de Leefbaarheidsalliantie Gelderland voor u klaar. Dat zijn vier organisaties die initiatieven van actieve bewoners en eventueel (sociale) ondernemingen ondersteunen. U kunt hen bereiken via vraag@leefbaarheidgld.nl. Zij helpen u ook bij leefbaarheidsprojecten die de provincie niet subsidieert.

Subsidie voor aanpassing van uw dorps- of buurthuis
Beheerders van dorpshuizen, buurthuizen en andere gemeenschapsvoorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor aanpassingen aan het gebouw. Het gaat hierbij om aanpassingen die nodig zijn om het gebouw toegankelijk te maken voor mindervaliden, geschikt te maken voor nieuwe activiteiten of energiezuiniger te maken.

Meer informatie
Meer informatie, inspiratie en de voorwaarden vindt u op www.gelderland.nl/leefbaarheid. Op deze website kunt u via het forum over leefbaarheid met anderen in gesprek gaan of vragen stellen over leefbaarheid.

Ook de gemeente heeft voor dergelijke initiatieven subsidiemogelijkheden. Kijk eens op de pagina Sociaal idee. U kunt soms voor één idee van beide subsidies gebruik maken.