Lokaal Nieuws

donderdag 26 oktober 2017

Snelheid Tramstraat en Larenseweg Lochem naar 30 km per uur


De maximumsnelheid op de Tramstraat en een gedeelte van de Larenseweg gaat naar beneden.


Vanaf eind november mag daar niet harder dan 30 km per uur worden gereden. De komende weken worden er borden geplaatst en komen er drie plateaus in de weg. Het doel van deze maatregelen is het verbeteren van de veiligheid voor de gebruikers en omwonenden van de Tramstraat en Larenseweg.

Vorig jaar heeft een groep bewoners van de Tramstraat aangegeven de verkeerssituatie op de Tramstraat als onveilig te ervaren. Samen met de gemeente is gekeken welke maatregelen verbetering zouden kunnen geven. Daarbij is rekening gehouden met een eventuele herinrichting van de Tramstraat en Larenseweg na de aanleg van de noordelijke rondweg.

Met de aanleg van de drie plateaus en de verlaging van de maximum snelheid naar 30 kilometer per uur wordt nu een aantal eenvoudige maatregelen getroffen om hiermee de veiligheid op de Larenseweg en de Tramstraat te verhogen. De gemeenteraad heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Vanaf 6 november beginnen de werkzaamheden en het is de bedoeling dat deze uiterlijk 20 november zijn afgerond. Dat betekent dat het verkeer gedurende deze periode verkeershinder zal ondervinden. Het kruispunt Tramstraat/Julianaweg/Woerdstraat/Mauritsweg zal van 9 t/m 17 november 2017 afgesloten zijn voor het verkeer. Er wordt dan een omleiding ingesteld en komen er verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden.

zie kaart pdf.