Lokaal Nieuws

woensdag 04 oktober 2017

Ook digitaal gemeentearchief naar Zutphen


Het digitaal archief van de gemeente Lochem krijgt een vast onderkomen bij het Regionaal Archief Zutphen (RAZ).
 


Dat heeft het college op 3 oktober besloten. Het RAZ, een gemeentelijke dienst van de gemeente Zutphen, zal zorgen voor het inrichten en beheren van een e-depot. Door dit besluit blijven het fysieke en digitale archief op een locatie te raadplegen.

In 2014 kwam het Erfgoed Centrum Achterhoek en Liemers (ECAL) in Doetinchem in beeld voor het onderbrengen van het digitaal archief voor Zutphen en Lochem. Het fysieke archief zou in Zutphen blijven. Toen Zutphen in 2016 besloot zelfstandig een e-depot voor haar digitaal archief te ontwikkelen, veranderde de situatie. Lochem bleef eerst koersen op een samenwerking met het ECAL maar nu het RAZ zich sterk heeft ontwikkeld in digitaal archiefbeheer, brengt Lochem ook haar digitale archief daar onder. Dat biedt verschillende voordelen.

Bezoekers en vrijwilligers
Voor bezoekers is een locatie voor het fysieke en digitale archief het handigst. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers die bij het RAZ werken. Deze vrijwilligers zetten zich onder andere in voor het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem en de Historische Vereniging De Elf Marken in Gorssel. Niet alleen zijn zij tevreden over het archief in Zutphen en de dienstverlening door het RAZ, Zutphen is voor hen ook goed bereikbaar en dichtbij.

Kosten
Het digitale en fysieke archief op twee locaties zou dubbele overheadkosten betekenen. Met het huisvesten op een locatie past de financiering van het archiefbeheer binnen het begrote budget.

Continuïteit
Het RAZ en de gemeente Lochem hebben een nieuwe dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Die waarborgt de continuïteit van het archiefbeheer. Het RAZ heeft ook met de gemeente Brummen de overeenkomst geactualiseerd. De ondertekening van beide overeenkomsten zal tegelijk plaatsvinden. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

Verbinding Kijk op Cultuur
Het RAZ zoekt verbinding met de Lochemse visie Kijk op Cultuur door bijvoorbeeld educatie op het gebied van cultuurgeschiedenis te verzorgen.

RAZ
Het Regionaal Archief Zutphen (RAZ) is een openbare archiefdienst voor de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen. Digitalisering is daarbij steeds belangrijker. Veel overheidsorganisaties werken aan een digitale infrastructuur voor het waarborgen van duurzaam toegankelijke overheidsinformatie, ook wel een e-depot genoemd. Het RAZ is gevestigd aan de Spiegelstraat in Zutphen. Meer informatie staat op www.regionaalarchiefzutphen.nl.