Lokaal Nieuws

maandag 02 oktober 2017

Achterhoekse aanpak voor aantrekkelijke fietsregio


De elf Achterhoekse gemeenten met Lochem, Zutphen en Doesburg willen een aantrekkelijke regio zijn voor fietsers.

Ervaringsdeskundigen van de Fietsersbond hebben daarom eind september onderzocht of onze fietspaden aansluiten bij de wensen van fietsers en nieuwe ontwikkelingen, zoals het toenemend gebruik van de elektrische fiets.

De gemeenten hebben de Fietsersbond gevraagd dit 

onderzoek te coördineren.

Een club van 50 vrijwilligers van de Fietsersbond ging de afgelopen weken op pad in de Achterhoek en zij beoordeelden zo’n 60 bekende fietsroutes in de regio (ongeveer 90% van het fietsroutenetwerk).

Onderzoekspunten
De ervaringsdeskundigen bekeken onder meer:

  • kwaliteit en beleving van de routes en hun omgeving
  • aanwezigheid van rust- en oplaadpunten
  • drukte op de routes
  • (verkeers)veiligheid
  • verlichting
  • onderhoud van het direct aanliggende openbaar groen
  • geschiktheid van de routes voor e-bikes
  • geschiktheid voor fietsers van de (halfverharde) kerkepaden in de regio etc.

Resultaten schouw
De gegevens van de schouw worden in een rapport verwerkt. Aan de hand daarvan bekijken de gemeenten welke aanpassingen nodig zijn aan het Achterhoekse fietsnetwerk.