Lokaal Nieuws

woensdag 04 oktober 2017

Meer geld voor een kansrijke toekomst voor kinderen


De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen naar vermogen mee kan doen aan de samenleving.
 


Daarom wordt het extra geld, wat zij ontvangt van het Rijk, ingezet om alle kinderen tussen 0 en 18 jaar in de gemeente Lochem de mogelijkheid te geven om ‘kansrijk’ op te groeien. Ook wanneer het gezin waarin zij opgroeien hier zelf onvoldoende financiële middelen voor heeft.

Het Rijk heeft structureel 100 miljoen ter beschikking gesteld aan gemeenten (de zogeheten Klijnsma-middelen). De bedoeling hiervan is om alle kinderen (0 - 18 jaar) de kans te geven mee te doen. Alle gemeenten zullen zich hiervoor gezamenlijk inspannen. Meedoen kan bijvoorbeeld door te sporten, door deelname aan cultuuractiviteiten of via ondersteuning bij het onderwijs.

Samenwerking met Stichting Leergeld, jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds
De gemeente Lochem heeft vanaf 2017 structureel €109.000 beschikbaar. Eén van de voorwaarden is dat de ondersteuning in natura moet plaatsvinden en dat gemeenten moeten samenwerken met bestaande maatschappelijke organisaties. De gemeente Lochem gaat de samenwerking aan met stichting Leergeld, het jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds. Daarnaast hebben ook andere partijen de mogelijkheid om met het geld activiteiten voor kinderen te organiseren. Denk hierbij aan sportverenigingen.

Wethouder Ingrid de Pagter: ‘Ik ben heel blij met dit extra geld, want hiermee kunnen meer kinderen dan voorheen deelnemen aan allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur en educatie. Het is zo belangrijk dat iedereen, en vooral deze groep kinderen, meedoet in onze samenleving. Daarnaast wordt de huidige doelgroep uitgebreid met 0 tot 4-jarigen. Voor deze doelgroep wordt bijvoorbeeld peuterzwemmen of peutergymnastiek ingezet’.

Vooraf onderzoek
Om tot een goed aanbod voor kinderen te komen, is een onderzoek uitgevoerd onder Lochemse kinderen en jongeren. Daarnaast heeft met de externe partners een brainstorm plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan hebben geleid tot het huidige kindpakket. Dit pakket biedt ondermeer stichting Leergeld, het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds de mogelijkheid kinderen die onvoldoende kansen hebben om mee te kunnen doen in de Lochemse samenleving te ondersteunen.

Armoedebestrijding blijft doorgaan
Overigens wordt de huidige inzet van middelen voor armoedebestrijding onverminderd voortgezet. De extra middelen van het Rijk zijn een aanvullende impuls bovenop de reeds bestaande financiële middelen. Met het beschikbare budget voor de gemeente Lochem kunnen ten opzichte van 2016 in 2019 315 kinderen meer gebruik maken van de activiteiten.

Aanvraag
Denkt u in aanmerking te komen? Neemt u dan contact op met Stichting Leergeld Lochem