Lokaal Nieuws

woensdag 27 september 2017

Afvalinzameling verandert


In Berkelland kunnen we nog een heleboel winst behalen als het gaat om het aantal kilo’s restafval (grijze container) dat we met elkaar jaarlijks aanbieden.

Op dit moment is dat 245 kg per inwoner. En dat moet de komende jaren drastisch omlaag.
   

Op deze container ziet u hoeveel groen, plastic, oud papier, textiel er in Berkelland nog in de grijze container zit. Dat kan beter!

De doelstelling is om in 2020 niet meer dan 100 kg restafval per inwoner in te zamelen. Dat is een omschakeling, we gaan van afvalstof naar grondstof. Iedereen kan en moet daaraan meedoen. Uiteindelijk scheelt het u als inwoner ook in de portemonnee.

Wethouder Pot beantwoordt vragen
We stellen verantwoordelijk wethouder Joke Pot enkele vragen over de komende veranderingen.  

Waarom komt er een nieuw inzamelsysteem?
Joke: “Het is heel belangrijk dat we er met elkaar van bewust worden dat afval geen afval hoeft te zijn, maar vaak een prima grondstof is. Denk aan GFT als compost. Glas wordt weer glas en kleding krijgt een nieuwe eigenaar. Het zou toch jammer zijn deze grondstoffen te verbranden. Dat kunnen we bereiken door afval en grondstoffen goed te scheiden. Als we onze inwoners dan ook nog eens helpen door ze goed te voorzien van containers, brengpunten enzovoort zal je zien dat we onze kilo’s afval terug kunnen dringen.

U zegt dat er behalve restafval ook heel veel grondstoffen in de grijze container zitten, die daar niet thuishoren. Dat is toch niet zo erg? Dat restafval wordt in Nederland toch keurig verbrand in de afvalverbrander? En het levert nog energie op ook.
Joke: “Ja, dat is een hardnekkig misverstand. Het is wél milieubelastend dat er veel afval in de grijze container zit. Die container bevat nog veel grondstoffen, die kunnen worden hergebruikt. Bovendien hoeven we minder te betalen voor het afvoeren van grondstoffen. Afvoer van restafval is veel duurder.

Als wij ons afval goed scheiden, wordt het dus goedkoper voor ons allemaal?
Joke: “Ja, dat zal zeker in de portemonnee schelen. Inwoners zullen het merken aan de afvalstoffenheffing”.

Recent onderzoek zet vraagtekens bij het apart inzamelen en verwerken van plastic. Heeft het apart inzamelen van plastic wel zin?
Joke: “De vraagtekens hebben vooral te maken met de kwaliteit van het aangeleverde plastic. Er zit nog veel vervuiling in die er voor zorgt dat het plastic niet altijd te verwerken is tot een goed nieuw product zoals speeltoestellen of bermpaaltjes. Eén ding is wel duidelijk dat het apart inzamelen van plastic noodzakelijk blijft om deze kinderziektes er uit te halen.

Wat verandert er dan eigenlijk voor de Berkellandse inwoners?
“Hoe het precies gaat met de inzameling, daar gaan we de komende tijd met de inwoners over in gesprek. Er zijn verschillende manieren. We hebben een aantal mogelijkheden uitgewerkt en leggen deze voor aan de inwoners. Dat varieert van ‘omgekeerd inzamelen’ tot ‘inzameling met 3 minicontainers’ en 1 keer per 2, 4 of 8 weken inzamelen van de grijze, groene of plasticcontainer. De mogelijkheid om het restafval naar een ondergrondse container te brengen zit ook bij de voorstellen. Tijdens de inloopavonden kunt u de mogelijkheden met eigen ogen zien.

“Zijn er ook inzamelingen die niet veranderen?
“Ook dat is het geval. Wat goed loopt willen we niet veranderen. Voorbeelden zijn de inzameling van glas, grof huishoudelijk afval, blad- en kerstbomen. Er zullen kleine wijzigingen plaatsvinden aan inzameling van grof tuinafval en klein chemisch afval.

Op dit moment gaan we niks veranderen aan de inzameling van oud papier door verenigingen. In een eerdere enquête hebben veel inwoners aangegeven dat ze graag een papiercontainer willen hebben. Dit heeft echter consequenties voor de manier van inzamelen door de verenigingen. Vandaar dat we hierover eerst in gesprek willen met die verenigingen”

En verandert er nog wat bij hoogbouw?
Joke: “Bij de appartementencomplexen verandert er niets aan de inzameling van het huishoudelijk afval. De ondergrondse containers blijven we gebruiken. Omdat er bij de appartementen geen ruimte is voor minicontainers gaan we er geen plastic minicontainer plaatsen maar houden we de inzameling met de bekende plastic zakken.

”Hoe gaat u de meningen en voorkeuren van de inwoners ophalen?
Joke: “Allereerst zijn er in de 4 grote kernen inloopbijeenkomsten georganiseerd. Ik vind het belangrijk dat we ons er van bewust zijn dat we veel grondstoffen eigenlijk zomaar weggooien. Op de avond wil ik daar ook uitdrukkelijk aandacht voor hebben. Daar kunnen mensen ter plekke zien wat de verschillende mogelijkheden met containers en ondergrondse containers zijn en hoe het werkt. Daarnaast kan iedereen vanaf 5 oktober 2017 digitaal een enquête invullen welke voorkeur zij hebben voor de inzameling in de toekomst.

”Is wat Berkelland doet vergelijkbaar met andere gemeenten?“
Wij gaan niet het wiel opnieuw uitvinden. Wij haken aan bij inzamelsystemen die bij omliggende gemeenten al worden gebruikt en voor een aanzienlijk minder restafval hebben gezorgd. In de gemeenten om ons heen zijn inwoners al gewend aan het goed scheiden van afval en een andere manier van inzamelen. In Oost Gelre, Winterswijk en Aalten is het restafval nog tussen de 45 kg en 75 kg per inwoner. In Berkelland is dat nu nog 245 kg.

”Mogen Berkellandse inwoners er nog wat van vinden?
Joke: “Ja natuurlijk, dat zei ik hiervoor al. Er komt een enquête en ik hoop dat er veel inwoners naar de inloopbijeenkomsten komen. In ieder geval is iedereen van harte welkom!”

UITNODIGING

Kom naar de inloopbijeenkomsten over de nieuwe afvalinzameling van 19.00 tot 21.00 uur!

  •      5 oktober    de Huve, Grotestraat 52, Eibergen
  •    16 oktober   gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo
  •    23 oktober   de Luifel, Dorpsstraat 11, Ruurlo
  •    24 oktober   de Olde Mölle, Diepenheimseweg 21, Neede

Wat doet u met de uitkomsten van de enquête?
“De uitkomsten van de enquête betrekken we bij de keuze die we maken voor de nieuwe manier van inzamelen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een besluit nemen over de nieuwe afvalinzameling. Eigenlijk moet ik zeggen de nieuwe manier van grondstoffen inzamelen.

Tot slot: Wanneer gaan we beginnen met het nieuwe afvalsysteem?
Joke: “Dat ligt er aan welk systeem er komt. Maar het is wel de bedoeling om er ergens in 2018 een begin mee te maken.” 

De samenstelling van de grijze container op dit moment in Berkelland