Regio Nieuws

dinsdag 08 augustus 2017

Stand van zaken proef snelheidsbeperking Wildenborchseweg


Op initiatief van twee buurtbewoners is een proef gestart om op de Wildenborchseweg in Vorden de gereden snelheden te verlagen. 

Daarom zijn op enkele plekken chicanes geplaatst. In juli 2017 is opnieuw een snelheidsmeting gedaan en die is vergeleken met een telling van twee jaar geleden. Daaruit blijkt dat de snelheid is afgenomen tot de gewenste snelheid voor de weg (60km).

We hebben onlangs overleg gehad met de buurtbewoners 

en zij zijn overwegend positief. Er is van hun kant wel een aantal aandachtspunten genoemd, zoals over de plaats van de chicanes en de uitvoering. Met name voor fietsers is verbetering nodig. We gaan na de zomer in overleg met de gemeente Lochem over de maatregelen die we kunnen treffen aan hun kant van de weg. We informeren daarna de aanwonenden over alle uitkomsten, waarna we een brede werkgroep hopen te vormen om de definitieve maatregelen en de meeste geschikte plaatsen daarvoor te bespreken.