Gemeente nieuws Lochem

woensdag 02 augustus 2017

CycloMedia maakt foto’s in gemeente Lochem


Op dit moment maakt CycloMedia in onze gemeente panoramafoto’s vanaf de openbare weg. 

De gemeente gebruikt deze foto’s voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, ondersteunend beeld bij wetgeving, handhaving van de openbare orde & veiligheid en de ontwikkeling van ruimtelijke plannen.

De foto's worden alleen ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder strikte voorwaarden ter beschikking gesteld. De foto's komen niet op internet en worden ook niet op een andere manier openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1004101. Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE ZALTBOMMEL, Nederland.

Meer informatie: www.cyclomedia.com.