Gemeente nieuws Lochem

woensdag 02 augustus 2017

Zienswijze tegen ontwerptracébesluit A1


Het Lochemse college van B&W is het met een onderdeel van de plannen van Rijkswaterstaat voor de verbreding van de A1 niet eens.

Het gaat om de aansluiting van de A1 met de provinciale weg N348 bij Epse. In een zienswijze vraagt het college aan Rijkswaterstaat om recht te doen aan bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt ten behoeve van de inwoners van Epse en aanwonenden van de N348, in relatie tot de ontwikkeling van het A1 Bedrijvenpark.


In het ontwerptracébesluit van Rijkswaterstaat is uitgegaan van de huidige situatie van de N348 in plaats van de situatie zoals die is opgenomen in het bestemmingsplan A1 Bedrijvenpark. In dat bestemmingsplan wordt de N348 namelijk in oostelijke richting verlegd, zodat er ruimte ontstaat voor een groenwal tussen de woningen en de N348 en het bedrijventerrein. Het huidige ontwerp van Rijkswaterstaat zou betekenen dat de groenwal komt te vervallen en dat de bewoners aan de N348 de garantie verliezen op een natuurlijke afscherming van de N348 en het geplande A1 Bedrijvenpark van de gemeente Deventer. Hiermee dwarsboomt Rijkswaterstaat bovendien de ontwikkeling van het bedrijventerrein, omdat de ontwikkeling van bedrijven gekoppeld is aan de groenwal in het bestemmingsplan.

Alternatief ontwerp
Samen met de gemeente Deventer heeft de gemeente Lochem bij Rijkswaterstaat tijdens meerdere participatiebijeenkomsten aangedrongen op de belangen van omwonenden en inwoners van Epse en de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Vanwege deze problematiek wordt een alternatief ontwerp opgesteld, waar zowel gemeenten Lochem en Deventer, als Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland gezamenlijk optrekken. In dit ontwerp worden verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid ingepast. In de ingediende zienswijze wordt ook verwezen naar dit gezamenlijke traject.