Gemeente nieuws Lochem

woensdag 02 augustus 2017

Actief werken aan leefbaarheid


Bijna iedereen heeft wel een droom of idee over hoe zijn omgeving beter kan, wat een goed initiatief zou zijn voor nieuwe activiteiten en meer verbondenheid in het dorp.

De Leefbaarheidsalliantie kan in zo’n geval helpen met ondersteuning, advies, trainingen en subsidie via de Provincie Gelderland.

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vier door de provincie gesubsidieerde samenwerkende  

organisaties: Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Spectrum, partner met elan en Zorgbelang Gelderland. De Leefbaarheidsalliantie Gelderland is nu een half jaar onderweg en wil u inspireren met aansprekende burgerinitiatieven in de regio. Ze praten graag met u over de wensen voor nieuwe initiatieven en helpen bij het realiseren ervan.

Zomertour Leefbaarheid
Van 7 tot en met 23 augustus organiseert de Leefbaarheidsalliantie in verschillende gemeenten in Gelderland de Zomertour Leefbaarheid. De Zomertour beperkt zich niet tot het dorp, maar richt zich op de bewoners en initiatieven in de hele regio. Ook vanuit de gemeente Lochem bent u welkom om uw idee te bespreken. Daarbij maakt u kans op € 25.000 subsidie voor de uitvoering van uw idee. Meer informatie: www.leefbaarheidgld.nl.